Miljø og bærekraft i anskaffelser og kontraktsoppfølging

Miljø og bærekraft blir viktigere og viktigere i anskaffelser og kontraktsoppfølging

Nytt år og nye muligheter for bærekraftige anskaffelser!
Tradebroker fått fart på bærekraftsarbeidet og er nå i full gang med å realisere vår bærekraftstrategi. Ferske endringer i regelverket for LOA/FF støtter dette arbeidet.  

Fra 01.01.24 har det kommet endringer til reglene om offentlige anskaffelser, som støtter opp om bærekraftstrategien til Tradebroker og som medfører at vi som hovedregel vil vekte miljø med 30 % i våre anskaffelser. Først ut er anskaffelsen på kontormøbler som kunngjøres i januar.

I tillegg til tildelingskriterier, vil Tradebroker bruke kvalifikasjonskrav og kontraktskrav i våre anskaffelser, bl.a. for å sikre etisk handel og bærekraft. Krav og kriterier vil tilpasses områdets størrelse og markedets modenhet. 

Åpenhetsloven og Tradebrokers prioriteringer
Tradebroker har segmentert leverandørene i tre grupper fra 1-3, der leverandørene vi har vurdert inn i gruppe 1, vil være våre prioriterte leverandører det neste året. Segmenteringen vi har foretatt er presentert via Ignite sin plattform for håndtering av Åpenhetsloven.

Leverandørene i gruppe 1 vil følges opp i årlige møter, der bærekraft står sentralt på dagsorden. Leverandører som leverer varer som er på DFØs høyrisikoliste, og har en årlig omsetning på over 20 MNOK, må sende egenrapporteringsskjema til Tradebroker ved kontraktsoppstart, og deretter årlig. Utover dette vil disse avtalene ha et eget kontraktsvedlegg fra DFØ om menneskerettigheter.

Leverandører i gruppe 2 vil ha noe bistand fra Tradebrokers bærekraftsansvarlig, særlig i anskaffelsesfasen.

Leverandører i gruppe 3 håndteres av avtaleansvarlig alene.

Fremover mot rapporteringen i 2025, kan medlemmene forvente å finne egenrapporteringsskjemaer fra de aktuelle leverandørene i Ignite. I tillegg er det en ambisjon å starte kartleggingen leverandørenes egne leverandørkjeder (Tier 1, 2 osv.) og hvilke land leverandøren er tilknyttet. Denne kartleggingen vil ta utgangspunkt i våre største leverandører.

Andre Tradebroker initiativ
Tradebroker arbeider også med innkjøpspolicy, samt en oppdatering av vår egenerklæring for leverandører. Tradebroker er videre medlem av Etisk handel Norge, og innkjøpspolicyen og egenerklæringen vil ta utgangspunkt i maler og krav i forbindelse med dette medlemskapet.

Når arbeidet er klart, vil nye egenerklæringer sendes samtlige leverandører for signering. Disse blir deretter lastet opp under respektiv avtale. Evt. manglende signering av revidert egenerklæring, vil medføre økt risikobilde og vil også kommuniseres til våre medlemmer.

Om du har spørsmål eller kommentarer, kan vår bærekraftsansvarlig, Victoria Syslak, kontaktes.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring