Innkjøpspolicy og etiske retningslinjer for leverandører

Tradebroker er medlem i Etisk handel, og har i den forbindelse gjort en revisjon av våre etiske retningslinjer for leverandører, og har samtidig utarbeidet Tradebrokers første innkjøpspolicy. Begge dokumenter er vedtatt av Tradebrokers styre.

De nye retningslinjene vil erstatte eldre versjoner, og sendes til våre leverandører til signering. Disse er signert av våre leverandører og er lastet opp i Ignite.

Dersom leverandører ikke ønsker å signere den nye versjonen, vil det bli lagt inn en merknad om dette i Ignite, som informasjon til medlemmene. 

Alle nye leverandører skal signere våre etiske retningslinjer – Det er et kontraktskrav.
Begge dokumenter er basert på Etisk handel sine egne maler, med en tilleggsbeskrivelse av Tradebroker sine egne rutiner.

Etiske retningslinjer for leverandører (CoC)

Innkjøpspolicy Tradebroker

...

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring