Tradebrokers historie

Dagens Tradebroker er et resultat av en fusjon mellom Stiftelsen Tradebroker og ISAL A/L. Fusjonen skjedde i 2001. De to innkjøpsorganisasjonene hadde sammenfallende fokus og stor grad av overlappende avtaleporteføljer.

Protokollen fra ISALs stiftelsesmøte

Ovennevnte faktum var spesielt synlig for Orkla, som var et toneavgivende medlem i begge organisasjoner. Orkla tok derfor det første initiativet til det som skulle ende i fusjon.

Historien startet lenge før dette.
ISAL A/L ble dannet av fire store industribedrifter i 1970 under navnet Industrisamkjøp A/L. 12. mars 2020 feirer vi vårt 50-årsjubileum.

Stiftelsen Tradebroker ble etablert i 1983. Tradebroker hadde et annet bransjefokus og henvendte seg i hovedsak mot bank- og finansnæringen.

Begge selskapers formål var - da som nå - å etablere konkurransedyktige innkjøpsavtaler på indirekte vare- og tjenesteområder. Felles innsats ble etterhvert en logisk konsekvens. Stiftelsen Tradebroker-ISAL ble resultatet av fusjonen i 2001. På rådsmøtet i 2006 ble det vedtatt at selskapet skulle drives videre under navnet Stiftelsen Tradebroker - kun Tradebroker i dagligtale.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring