Medlemskap og sertifiseringer

Tradebroker er Miljøfyrtårnsertifisert

Tradebroker er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene. Dersom du ønsker rapporten tilsendt, kan du kontakte daglig leder Terje Fagervik.

---

Nettverk for miljømerket innkjøp
Tradebroker er også medlem i nettverk for miljømerket innkjøp i regi av Miljømerking Norge.

.

---

Etisk handel Norge
Tradebroker ble medlem av Etisk handel Norge høsten 2023. Hensikten med medlemskapet er å styrke Tradebrokers kompetanse knyttet til leveransen av  risikovurderinger etter Åpenhetsloven. Medlemskapet vil gi Tradebroker solid støtte i form av rådgivning knyttet til enkeltprosesser, og intern kompetanseheving over tid.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring