Fakta om oss

Tradebroker har 79 medlemsbedrifter. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebestemte krav til medlemskapet. Samlet representerer våre medlemmer nærmere 1.000 selskaper/avdelinger og 150.000 ansatte. Tradebroker er organisert som en stiftelse.

Bred avtaleportefølje
Våre medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. 

Involvering av medlemmer
For å sikre gode avtaler, involveres medlemmene i våre prosesser. Vi fokuserer på volum og kompetanse når vi etablerer våre ressurs- og forhandlingsteam.

Non-profit stiftelse
Tradebroker er et non-profit selskap. Stiftelsens overskudd betales tilbake til medlemsbedriftene. 

Nesten 6 mrd. i 2022 
Den samlede, årlige avtalebruk passerte 2.000 MNOK for første gang i 2007. I 2019 rundet vi 3.000 MNOK for første gang – Med god margin. En ny milepæl, med 4.046 MNOK, ble nådd i 2021. Vi opplevde videre positiv vekst gjennom 2022, og samlet avtalebruk endte på hele 5.875 MNOK. 

2022 ble nok et rekordår
2022 ble nesten koronafritt, men andre utfordringer har preget bildet. Krigen i Ukraina og høye strømpriser har satt sitt preg på året. Vi kan likevel melde om solid vekst. Da alle tall var innrapportert og konsolidert, viste fasit en samlet avtalebruk på hele 5.875 MNOK. Det er grunn til å klappe seg litt på skulderen – og takk til alle medlemmer og leverandører som har bidratt positivt.

---

Stiftelsens øverste organ er styret. Alle medlemmer har én stemme på selskapets rådsmøte og det er rådet som velger stiftelsens styre.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring