Fakta om oss

Tradebroker har 83 medlemsbedrifter. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebestemte krav til medlemskapet. Samlet representerer våre medlemmer nesten 1.200 selskaper/avdelinger og 200.000 ansatte. Tradebroker er organisert som en stiftelse.

Bred avtaleportefølje
Våre medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. 

Involvering av medlemmer
For å sikre gode avtaler, involveres medlemmene i våre prosesser. Vi fokuserer på volum og kompetanse når vi etablerer våre ressurs- og forhandlingsteam.

Non-profit stiftelse
Tradebroker er et non-profit selskap. Stiftelsens overskudd betales tilbake til medlemsbedriftene. 

Nesten 6 mrd. også i 2023
Den samlede, årlige avtalebruk passerte 2.000 MNOK for første gang i 2007. I 2019 rundet vi 3.000 MNOK – Med god margin. En ny milepæl, med 4.046 MNOK, ble nådd i 2021. Vi opplevde videre positiv vekst gjennom 2022, og samlet avtalebruk endte da på 5.879 MNOK.

Det så lenge ut til at den magiske 6-milliardersgrensen skulle passeres i 2023, men noen utfordrende markeder og lavere strømpriser, gjorde sitt til at året ble en nestenkopi av 2022. Da sluttstrek for rapporteringen ble satt, viste fasit 5.908 MNOK. 

Det er grunn til å se positivt på 2024 og den videre fremtiden. Vi vil først nå se resultatet av den solide medlemsveksten vi har hatt de siste par årene, og med fullt mannskap vil vi også fokusere på å utvikle avtaleporteføljen videre. På agendaen for 2024 står telefoni (linjer/abonnement mm.), nyttekjøretøy, finansiell leasing og IT-konsulenter.

---

Stiftelsens øverste organ er styret. Alle medlemmer har én stemme på selskapets rådsmøte og det er rådet som velger stiftelsens styre.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring