Vår arbeidsprosess

Tradebroker har en bred avtaleportefølje. Avtalenes varighet er normalt fem år inkl. opsjoner, med unntak. Det gjennomføres ca. 10-15 prosesser årlig.

Medlemmene involveres i de fleste prosesser, og konkurransene gjennomføres i samarbeid med relevante medlemmer. Tradebroker er avtaleeier og "prosjektleder". Endringer underveis i avtaleperioden er også Tradebrokers ansvar.

Typisk arbeidsprosess:

  • Representanter fra medlemsbedriftene deltar i ressursgruppen
  • Det utpekes en forhandlingsgruppe med mandat å inngå en avtale
  • Involverte medlemmer vil være premissgivere bl.a. for konkurransegrunnlagets kravspesifikasjonen, inkl. tildelingskriterier

Enkelte av våre medlemmer er underlagt lov om offentlig anskaffelser (LOA) og forsyningsforskriften. Våre prosesser gjennomføres i henhold til dette regelverket.

Alle våre konkurranser publiseres via Doffin (https://www.doffin.no/) med link til vårt konkurransegjennomføringsverktøy (EU-supply). Tilbud leveres i samme verktøy. En kort leverandørveiledning finner du her.

Vi er opptatt av å velge leverandører som oppleves som proaktive og som er villige til å avsette de nødvendige ressurser til sitt arbeid med medlemsmassen. Riktig pris er viktig, men leverandørene må også oppfylle etablerte krav mht. bl.a. økonomi, HMS, miljø, samfunnsansvar, E-handel og geografisk dekning.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å få vite mer.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring