Etiske retningslinjer for leverandører

Tradebrokers etiske retningslinjer for leverandører ble revidert i februar 2024. I nye anskaffelser vil signert egenerklæring være et kontraktskrav.

I forbindelse med revisjonen som ble foretatt tidlig i 2024, tok vi kontakt med alle våre eksisterende leverandører med et ønske om at de signerte vår reviderte versjon. I nye anskaffelser vil signert egenerklæring nå altså være et kontraktskrav.

Vi kan med glede meddele at nesten samtlige av våre leverandører har signert, nærmere bestemt 93 %. Kun fire leverandører valgte å avslå signeringen, mens en leverandør har avventet grunnet interne prosesser.

Alle signerte egenerklæringer er dokumentert i Ignite. Det er også dokumentert hvilke leverandører som ikke har signert.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kan Victoria Syslak kontaktes.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring