Tradebroker, Ignite og Åpenhetsloven

Tradebroker samler i disse dager inn informasjon for å gjøre en risikovurdering av leverandørporteføljen etter kravene i Åpenhetsloven og egne krav.

Tradebroker samler i disse dager inn informasjon for å gjøre en risikovurdering av leverandørporteføljen etter kravene i Åpenhetsloven og egne krav. Dette blir et tilbud som medlemmene kan benytte i egen rapportering etter Åpenhetsloven.

Det er kalt inn til et informasjonsmøte 10. januar i nytt år, der Tradebroker og Ignite sammen presenterer løsningen. Samtlige medlemmer får leserettigheter inn i Ignite sin plattform, for tilgang til innsamlet informasjon og Tradebrokers løpende vurderinger.

Tradebroker har satt en selvpålagt frist til 31.01.2024 for å ferdigstille data i løsningen, slik at medlemmene etter dette kan benytte dette i eget arbeid frem mot rapporteringsfristen den 30.06.24.

Tidligere behov?
Vi er kjent med at enkelte medlemmer leverer sine rapporter på Åpenhetsloven allerede som en integrert del av årsrapporten. Som en følge av dette, ønsker vi å tilby aktuelle medlemmer lesetilgang til løsningen allerede nå. Da får man tilgang til de data som allerede er tilgjengeliggjort, og videre data som publiseres løpende frem mot 31.01.

Det som foreløpig er publisert er relevante sertifikater, noen av Tradebrokers egne notater, redegjørelser fra leverandører på utvalgte temaer, samt selvevalueringer på enkelte leverandører. 

Ønsker du tilgang til løsningen før 10. januar? Ta kontakt med Victoria Syslak / tel 959 38 038. 

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring