Bli medlem

Vi diskuterer gjerne et medlemskap i Tradebroker for din bedrift. Ta kontakt!

Det finnes ingen fast oppskrift på hvordan en bedrift blir medlem i Tradebroker. To forutsetninger bør likevel være på plass.

Passer Tradebroker inn?
Først og fremst må man oppfatte Tradebroker som en god idé for egen bedrift, dvs. at et aktivt medlemskap er forenelig med bedriftens måte å organisere innkjøpsfunksjonen på.

Krav til volum
Bedriften må kunne møte styrebestemte volumkrav (samlet avtalebruk på min. 10 MNOK). 

En helt typisk prosess foreløper ved at kontakt etableres og at det gjennomføres møter for gjensidig presentasjon og informasjonsutveksling. Som en naturlig del av dette benchmarkes utvalgte vare- og tjenesteområder.

En prosess som konkluderer med at medlemskap er ønskelig, avsluttes med en søknad som behandles av Tradebrokers styre.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring