VB Gruppen nytt medlem

VB Gruppen er nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 1.2.2024.

VB Gruppen består av mer enn 1.900 medarbeidere over hele landet, fordelt på i underkant av 50 konsernavdelinger og rundt 100 tilknyttede Partnerbedrifter.

– Gjennom medlemskapet i Tradebroker søker vi enkel tilgang på markedets beste avtaler innen indirekte vare- og tjenesteområder, sier Merete Aarhus, Sortimentansvarlig for Innkjøp i VB gruppen.

Implementering av avtaler vil starte for fullt fra 1. april 2024 og vil innebære en bred og informativ kommunikasjon til alle våre eide selskaper for en best mulig oppstart for medlemskapet, forklarer Aarhus.

Tiden frem mot 1.4. vil bli benyttet godt ift. planlegging og tilrettelegging. Det er mulig det blir etablert dialog med utvalgte leverandører i perioden, men ingen leverandører skal forvente umiddelbart fokus og ny business. Nesten 50 konsernavdelinger vil bli omfattet av medlemskapet. Disse vil vi kommunisere ut senere i år, før 1.4. 

OPPDATERT 2.5.: KONSERNAVDELINGENE ER NÅ SATT AKTIVE I INNSIKT. 

– Medlemskapet i Tradebroker vil bidra til en strukturering av VBs bruk av denne type avtaler, gjennom enklere bruk og fakturering, samt reduserte kostnader, sier Aarhus. Noen avtaler vil også kunne gi fordeler til ansatte. – Samarbeidet vil bety at vi som jobber med innkjøpsavtaler for VB Gruppen får frigjort tid til å fokusere på primæravtalene våre. En vinn–vinn–situasjon med andre ord!

VB Gruppen består av mer enn 1.900 medarbeidere over hele landet, fordelt på i underkant av 50 konsernavdelinger og rundt 100 tilknyttede Partnerbedrifter. Medlemskapet i Tradebroker handler om at VB har blitt et konsern og derfor vil kunne gi stor verdi gjennom et felles avtalesystem.

VVS-bransjen er sentral i det grønne skiftet, og står foran en spennende utvikling med fokus på profesjonalisering, teknologisk utvikling, konsolidering og nye samarbeidskonstellasjoner.

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende selskaper:

Nærmere 50 konsernavdelinger vil omfattes av medlemskapet. Vi kommer tilbake til dette. 

Kontaktdetaljer:

VB Gruppen (Varme & Bad AS) (NO 991 603 344)
Besøk: Forusparken 2, 4031 Stavanger
Post: Postboks 280, 4066 Stavanger

Hovedkontakt:

Merete Aarhus, Sortimentansvarlig - Synlig VVS / Mobil: 930 07 684
VB Gruppen (Varme & Bad AS)
Forusparken 2
4031 Stavanger

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring