Tradebroker «frifunnet» i klagesak

Tradebroker ­"frifunnet" i klagesak til KOFA

Som mange er kjent med ble Tradebroker og noen av våre offentlige medlemmer klaget inn til KOFA i forbindelse med en anskaffelse i 2019. Klager var Norengros. Nå foreligger klagenemdas avgjørelse. 

Dette har vært en krevende og lang prosess, men nå er saken avsluttet. Norengros har hatt flere anførsler i saken, men fikk ikke medhold i KOFA, med ett unntak; Enkelte av produktene var ikke sammenlignbare.

Dette ble rettet i konkurransen, og KOFA fant at bruddet uansett ikke har påvirket utfallet av konkurransen. Tradebroker har vunnet frem med sin sak og sine tilsvar, og er godt fornøyd med utfallet og klagenemdas avgjørelse.

Hele saken og klagenemdas avgjørelse kan du lese her https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-262

Kort sammendrag av avgjørelsen
Tradebroker gjennomførte en begrenset konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler om kontor- og datarekvisita, hygieneartikler og emballasje med relevante tjenester. Rammeavtalene ble først inngått 4. mars 2019 på vegne av de private medlemsbedriftene, og deretter 8. mars 2019 på vegne av de medlemsbedriftene Tradebroker hadde kategorisert som offentlige medlemsbedrifter underlagt anskaffelsesregelverket. Klager fikk ikke medhold i sin anførsel om at dette utgjorde en vesentlig endring og dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at Tradebroker hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å identifisere de offentlige medlemsbedriftene i kunngjøringen. Klager fikk medhold i sin anførsel om at de innklagede hadde brutt regelverket ved tilbudsevalueringen, ved å sammenligne enkelte produkter som ikke var sammenlignbare. Klagenemnda fant imidlertid at bruddet ikke hadde påvirket utfallet av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring