Samarbeidsavtale med Ignite på Åpenhetsloven

Ignite sin digitale løsning skal hjelpe Tradebroker å følge opp våre leverandører rundt kravene i Åpenhetsloven gjennom deres Supplier Management modul.

Tradebroker har inngått en samarbeidsavtale med Ignite. Ignite sin digitale løsning skal hjelpe Tradebroker å følge opp leverandørene rundt kravene i Åpenhetsloven gjennom deres Supplier Management modul. 

Ignite er et norsk SaaS selskap som hjelper selskaper med å jobbe med leverandører og spend på en enklere og smartere måte. Plattformen hjelper selskaper med å få et mer fullstendig bilde av leverandørbasen og egne innkjøp, slik at man kan jobbe mer systematisk med å redusere kostnader og risiko. Videre sikrer plattformen bedre forutsetninger for å kunne opptre i samsvar med gjeldende lover og regler.

Ignite jobber også med leverandøroppfølging og Åpenhetsloven. Selskapet har mer enn 200 norske selskaper på kundelisten, hvorav 15 er medlem av Tradebroker. 

Samarbeidsavtalen innebærer at alle Tradebrokers medlemmer settes opp med en bruker med lesetilgang i Ignite. Tilgangen gir innsikt i Tradebroker sine leverandører og de aktsomhetsvurderingene som er gjennomført. Fristen for at dette skal være klart fra Tradebrokers side er 31. januar 2024.

Kick-off planlagt onsdag 10. januar – Innkalling kommer
Medlemmene, via hovedkontakt, bærekraftansvarlig og andre interessenter, vil snart bli invitert til et kick-off. Dette er planlagt gjennomført på Teams onsdag 10. januar '24. Møtet er utsatt fra 5.12. Tidspunkt kommer vi tilbake til. Det vil bli gjennomført en demo for løsningen for Åpenhetsloven, og det åpnes selvsagt for spørsmål.

Rabattavtale på modul for leverandøroppfølging
Som en del av avtalen med Ignite er det også forhandlet frem en rabattavtale på deres modul for leverandøroppfølging (Supplier Management). dette vil også vies noe oppmerksomhet under planlagte kick-off, og spørsmål knyttet til både rabattavtalen og løsningen vil kunne besvares.

Dere kan lese mer om Ignite på deres nettside ignite.no.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring