Rådsmøte torsdag 3. juni - endelig program

Rådsmøte torsdag 3. juni - endelig program

I henhold til Tradebrokers vedtekter er samtlige medlemmer innkalt til rådsmøte for 2021. Pga. koronasituasjonen avholdes møtet via Teams, og det begrenses kun til formell agenda (fagdag utgår).

Rådsmøteagenda:
1. Valg av ordstyrer og sekretær

2. Valg av to personer til å signere protokollen

3. Medlemsavgift 2022

4. «Rikets tilstand» og nyheter ved styrets leder, Runar Stalsberg

5. Ifølge vedtektenes paragraf 7:

        a) Årsregnskap

        b) Styrets årsberetning

        c) Revisors beretning

        d) Valg av styre

         e) Valg av valgkomité

---

Rådsmøtedokumentene er distribuert med innkallingen. Innkallingen er kun sendt hovedkontaktene, samt enkelte andre involverte/utvalgte.

Dersom hovedkontakt er forhindret fra å stille, ber vi om at det stilles med stedfortredende deltaker. Det er ønskelig at samtlige medlemmer er representert.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring