Kan vi lage verneklær uten PFAS?

Tranemo spør: "Kan vi lage verneklær uten PFAS?" Svaret er JA!

Tradebroker-leverandør Tranemo Workwear har hatt fokus på PFAS-problematikken lenge. Med noen unntak og utfordringer, er svaret på spørsmålet i overskriften JA!

Som antydet møter Tranemo fremdeles på noen unntak og utfordringer som gjenstår å løse før alle deres verneklær er PFAS-frie, men man er godt på vei. 

Fra Tranemo har vi mottatt en interessant artikkel om temaet:

Hva er PFAS?

Fluorkarboner
Høyt fluoriserte stoffer
Forever chemicals (evigvarende kjemikalier)
PFAS er navn på en gruppe miljøskadelige persistente kjemikalier som brukes i altfor mange produkter takket være gode olje- og vannavvisende egenskaper, høy termisk stabilitet og brannhemmende egenskaper.

PFAS er en forkortelse for per- og polyfluorerte basestoffer og en samlebetegnelse på tusenvis av syntetisk fremstilte kjemikalier med tilsvarende kjemisk struktur. Kjemikaliene produseres i industrien ved hjelp av kjemiske reaksjoner, i motsetning til naturlige materialer som kan utvinnes direkte fra naturen.

På molekylært nivå består PFAS av lange karbonkjeder som binder seg til fluor. Fluor-karbonbindingen er klassifisert som den sterkest eksisterende kjemiske bindingen, og på grunn av den stabile strukturen er kjemikaliene ekstremt vanskelige for naturen å bryte ned. PFAS har derfor stor negativ miljøpåvirkning.

Produkter som inneholder PFAS lekker ut skadelige stoffer gjennom hele livssyklusen, og kjemikaliene spres videre i naturen, for eksempel gjennom grunnvann og drikkevann. PFAS har vist seg å ha store negative effekter på mennesker og dyr og kan føre til flere typer kreft, reproduksjonsproblemer, dysfunksjon i immunsystemet og lever- og nyreskade.

Hvorfor brukes PFAS i verneklær?

PFAS har blitt brukt i mange år på grunn av deres utmerkede evne til å avvise vann og oljebaserte kjemikalier, og for å beskytte mot høye energiverdier som kan oppstå i lysbueulykker. I høyrisikoyrker er hovedformålet å beskytte brukeren, noe som stiller store krav til verneklærne.

PFAS påføres ferdige tekstiler som impregnering/finish. Fordi kjemikaliene har høy overflateenergi, kan de motstå væsker med lav overflatespenning, som olje, O-xylen og butanol. PFAS har også gode hinnedannende egenskaper og kan brukes som et alternativ til en finish på ferdige tekstiler som membran eller laminat. PTFE-membran (Polytetrafluoretylen) er et eksempel på en mye brukt membran som inneholder PFAS, som gir klærne høy vannavstøtning og god pusteevne. Fordelene med PFAS er grunnen til at de brukes som beskyttelse i arbeidsklær, til tross for kunnskapen om den negative miljøpåvirkningen.

I dag er det vanlig at PFAS brukes i verneklær med følgende sertifiseringer: 

 • EN ISO 20471 Verneklær med høy synlighet
  For verneklær med høy synlighet brukes ofte en finish med PFAS for å gi smuss og oljeavstøtning. 
 • EN 343 Arbeidsklær med beskyttelse mot regn
  For teipede vinterklær og skallplagg  brukes ofte en finish med PFAS på grunn av de  vannavstøtende egenskapene mot regn og snø og/eller en PTFE-membran, som også inneholder PFAS og gir plaggene vannavstøtende egenskaper og god pusteevne. 
 • EN 13034 Verneklær med kjemisk beskyttelse
  PFAS brukes ofte til verneklær med kjemisk beskyttelse for å oppnå begrenset beskyttelse i tilfelle kontakt med kjemikalier i de fire kjemiske gruppene: syre, base, aromatisk hydrokarbon og alkohol.

  I standard EN 13034 testes tekstilens avstøtende egenskap mot 30 % svovelsyre, 10 % natriumhydroksid/lut, O-xylen og butanol. For å CE-merke et plagg krever standarden EN 13043 bare godkjent resultat på ett av de fire kjemikaliene.

 • EN 61482-2 Flammehemmende klær med lysbuebeskyttelse
  For lysbuesertifiserte skallplagg brukes membraner med PFAS for å øke flamme- og lysbuebeskyttelsen og dermed oppnå en høyere ELIM-verdi.

Vårt arbeid mot en PFAS-fri kolleksjon

Vi utvikler innovative løsninger som har mindre påvirkning på miljøet, uten at det går ut over beskyttelsesnivået.
Å redusere bruken av PFAS er en prioritet og en forutsetning for å fortsette vårt arbeid mot en bærekraftig bransje. 

Verneklær med høy synlighet, sertifisert i henhold til EN ISO 20471.
Hovedoppgave i forhold til beskyttelse - Høy synlighet

Klær som i all hovedsak har som oppgave å gi høy synlighet, trenger ikke en finish med PFAS. Gjennom normal og jevnlig vask beholdes fortsatt synligheten.

Mange som bruker klær med høy synlighet vasker plaggene sine selv hjemme, og eventuell reimpregnering eller reaktivering av finishen gjøres sjelden eller aldri. Våre tester viser at en finish med PFAS er unødvendig, da smuss- og de vannavstøtende egenskapene bare fungerer på nye plagg og etter et begrenset antall vask.
Derfor er vår løsning ikke å legge PFAS finish på klær med høy synlighet og kun anbefale regelmessig vask. 

Teipede vinterklær og skallplagg sertifisert i henhold til EN 343
Hovedoppgave i forhold til beskyttelse - Høy vannavstøtning

Sammen med våre tekstileverandører har vi utviklet produkter med en PFAS-fri finish som gir like god vannavstøtende egenskap som en finish med PFAS. For at klærne skal ha god pusteevne, bruker vi en PFAS-fri PU-membran. 

Verneklær med beskyttelse mot kjemikalier - sertifisert i henhold til EN 13034 Type PB [6]
Hovedoppgave i forhold til beskyttelse - Beskyttelse mot flytende kjemikalier (syre, base, aromatisk hydrokarbon og alkohol)

Gjennom testing og innovasjon har vi utviklet tekstiler med en PFAS-fri overflate som fungerer utmerket som beskyttelse mot syre eller base, og finishen brukes derfor på mange av våre verneklær med kjemisk beskyttelse. En PFAS-fri finish har derimot lavere overflateenergi og er bare i stand til å avvise væsker med høy overflatespenning, som syre, base og vann.

Flere av våre kunder har behov for oljeavvisende verneklær eller beskyttelse mot O-xylen og butanol. Per i dag har vi ikke funnet en PFAS-fri løsning på dette, noe som i dag gjør det umulig å fase ut PFAS helt fra verneklærne med beskyttelse mot kjemikalier. Vi jobber på spreng med å finne en løsning også på dette.

Flammehemmende verneklær med beskyttelse mot lysbue - sertifisert i henhold til EN 61482-2
Hovedoppgave i forhold til beskyttelse - Beskyttelse mot lysbue og termisk varme

For lysbuesertifiserte skallplagg brukes ofte membraner med PFAS for å øke lysbuebeskyttelsen og oppnå en høyere ELIM-verdi. Til tross for dette har vi valgt å ikke bruke membraner som inneholder PFAS i våre flammehemmende skallplagg. I stedet er løsningen vår å bruke en PFAS-fri PU-membran som klarer flammetester, lysbuetester for individuelle plagg og eller i lag-på-lag-systemer med beskyttelse mot høyere energinivåer. 

PFAS-frie verneklær fra Tranemo

Vi jobber aktivt med å fase ut PFAS fra alle våre kolleksjoner der det er mulig. Vi er nå inne i en overgangsperiode hvor det er blandingsprodukter på lager, da utfasingen skjer fortløpende over tid.

Eksempler på PFAS-frie verneklær i sortimentet:

 • Cantex WS
 • Outback Heavy Welding
 • EDGE
 • Vision HV
 • Ikke-sertifiserte arbeidsklær

Hvordan tar jeg best vare på PFAS-frie arbeidsklær?

Både fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv er det viktig å ta vare på arbeidsklærne dine slik at de varer lengst mulig.

For bekledning med høy synlighet er det ekstra viktig å vaske klærne regelmessig. Verneklær med vann- og kjemikalieavvisende overflate bør industrivaskes, som samtidig hjelper til med reimpregnering og reaktivering. Dette er gjort for at finishen skal fungere like godt, vask etter vask. Det er viktig at reimpregneringen skjer i et lukket system hvor de kan ta vare på kjemikaliene på en god måte. Etter vask reaktiveres også overflaten med varme, for eksempel i en tørketrommel. 

Hva kan jeg gjøre?

Hold dialogen om PFAS i arbeidsklær levende. Les videre og lær mer.

Still krav til leverandøren din og krev PFAS-frie verneklær ved bruk eller anskaffelse av verneklær med høy synlighet, skall og teipede vinterklær, verneklær med kjemisk beskyttelse (syre eller base), flammehemmende klær med lysbuebeskyttelse eller vanlige ikke-CE-merkede arbeidsklær.

Les mer om PFAS: 

 • Er det nødvendig med PFAS i arbeidsklær? – Foredrag av Tranemo Textil på Kemikalieforum, Rise
 • ECHA
 • Chemsec - Nei til PFAS
 • Cantex WS - Verdens første PFAS-frie flammehemmende kolleksjon med kjemisk beskyttelse

Nei til PFAS!

Siden 2021 er Tranemo en del av ChemSecs «Nei til PFAS»-bevegelsen. Denne svenske ideelle organisasjonen har som oppgave å påvirke hvordan kjemikalieregelverket håndteres i praksis. Et viktig arbeid som vi er stolte av å være en del av.

Sverige, Norge, Danmark, Nederland og Tyskland har sendt en forespørsel om et totalforbud mot PFAS til ECHA (European Chemicals Agency) i 2023. Tranemo står også bak dette.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring