Kan bærekraft være et konkurransefortrinn i rekruttering?

Kan bærekraft være et konkurransefortrinn i rekruttering?

I Norge oppgir 7 av 10 arbeidsgivere at de har utfordringer med å få tak i arbeidskraften de trenger. Kan bærekraft være et konkurransefortrinn i rekrutteringen?

På forsommeren holdt vi et kort webinar vedr. innholdet i avtalen med Manpower. Det ble kalt inn via Teams med overskriften "Infomøte: Jefferson Wells Executive – En del av avtalen med Manpower Group."

Det var bred oppslutning om "webinaret", noe som tyder på at både tematikk og format er egnet. Vi prøver oss derfor igjen – også denne gang sammen med Manpower. 

Overskriften denne gang blir "Kan bærekraft være et konkurransefortrinn i rekruttering?".
Webinaret vil bli holdt av Benedikte Lund, som er rekrutterings- og bærekraftsansvarlig i Jefferson Wells.

Det vil formelt bli invitert medio oktober, og webinaret holdes på Teams tirsdag 1. november kl. 09:00. 

 

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring