Ground Transportation Systems Norway (GTSN) nytt medlem

Ground Transportation Systems Norway AS ble medlem i Tradebroker f.o.m. årsskiftet.

Ground Transportation Systems Norway AS (GTSN) er et heleid datterselskap av Thales Group, med røtter i Norge som strekker seg helt tilbake til Standard Telefon og Kabelfabrik A/S (STK).

Det er moro å kunne innlede med litt kuriosa, men det er verdt å nevne at Standard Telefon og Kabelfabrik A/S var et av selskapene som grunnla ISAL tilbake i 1970.

GTSN har siden 2009 etablert seg som viktig aktør og leverandør med leveranser av signalsystemer og supportløsninger til offentlig transport og infrastruktur for den norske jernbanen. Selskapet kan levere sikkerhetsløsninger til jernbane og urbane metrosystemer, samt billettsystemer og integrert telekom. Historisk har selskapet også levert et elektronisk billettsystem i Oslo-området, samt signalsystem og integrert telekom i Bergen.     

I 2012 ble selskapet tildelt en rammeavtale med Bane NOR for leveranse av signalsystemer. Videre i 2018 ble selskapet tildelt kontrakten for å levere nasjonalt Traffic Management System (TMS) til Bane NOR, som en del av ERTMS-programmet (nytt digitalt signalsystem). Gjennom TMS-prosjektet er selskapet en viktig bidragsyter til digitaliseringen av infrastrukturen knyttet til norsk jernbane.

Medlemskapet omfatter følgende selskap: 

Ground Transportation Systems Norway AS – org.nr. 920 340 350

Kontaktdetaljer Ground Transportation Systems Norway AS :

Ground Transportation Systems Norway AS
Post: Postboks 341 Sentrum, 0101 Oslo, Norway
Besøk: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo, Norway

Hovedkontakt:

Erik Krohn-Hansen, tel 469 23 890, Head of Operations Norway

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring