Generell komponentmangel i verden gir forsinkelser

Komponentmangel i verden påvirker leveransene

Den globale mangelen på komponenter har innvirkning på alle sektorer, og påvirker også Dustin. Dette er en generell utfordring, som typisk medfører lengre leveringstider og behov for god planlegging.

Vi i Tradebroker er glade for å ha en leverandør som tenker fremover og gjør en innsats for å løse situasjonen. Fra Dustin har vi fått følgende informasjon:

"Den globale mangelen på komponenter har innvirkning på alle sektorer, og påvirker også Dustin. Vi har et godt tilbud av produkter generelt, men det kan være mangel på visse produkter med visse spesifikasjoner og tilbudet kan variere over tid.

Vi jobber tett med leverandører og distributører, utvider vårt innkjøp og legger inn bestillinger tidligere for å beholde et godt tilbud. På den måten kan vi ha et så godt tilbud av produkter som mulig.

Mangelen har vært relativt uendret gjennom det siste kvartalet. Basert på informasjonen vi har i dag, forventer vi heller ingen store endringer i situasjonen i overskuelig fremtid. Vi vil fortsette å jobbe med de samme tiltakene som allerede er tatt."

---

Det er med andre god grunn for medlemmene og bidra til en proaktiv tilnærming.
Fra vår hovedkontakt på avtalen, Ketil Knutsen, kommer følgende oppfordring: –Dustin oppfordrer medlemmene til å kontakte sin AM for å planlegge leveransene fremover. Det beste vi kan gjøre for å håndtere denne situasjonen, er sammen å finne de beste løsningene slik at de negative virkningene for deg som medlem blir så små som mulig.  

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring