Forskrift om endring i avfallsforskriften stiller strengere krav til kildesortering av avfall

Forskrift om endring i avfallsforskriften stiller strengere krav til kildesortering av avfall

Fra 1. januar 2023 er det ikke lenger tillatt å kaste husholdningsliknende avfall i restavfallet. Dette gjelder både mat- og plastavfall, men også park- og hageavfall. Er du oppdatert på avfallsforskriften? 

Nevnte avfallsstyper skal istedenfor materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. Forskriftsendringen angår offentlige og private virksomheter som har denne typen avfall.

Dette gjelder din bedrift
I praksis gjelder dette de aller fleste virksomheter innenfor varehandel og tjenesteytende næringer. En tolkning av avfallsforskriften kan være at kravet ikke gjelder på eksempelvis byggeplass eller ren produksjonsvirksomhet. Likevel vil kravet gjelde de delene av virksomheten som har kantine og kontorer med mat- og plastavfall.

Tilrettelegging er viktig
Virksomheter som omfattes av endringen bør fremover tilrettelegge for kildesortering gjennom riktig og tilstrekkelig sorteringsløsninger som er i tråd med de nye kravene. Når det gjelder matavfall må virksomheter sørge for å fjerne all emballasje fra matavfallet før dette kildesorteres. Plastavfall som kan materialgjenvinnes skal utsorteres ved kildesortering.

Innenfor området plastavfall ser man den største endringen for «energiplast». Mange virksomheter har praktisert sortering i kategoriene klar folie, farget folie og energiplast. Sistnevnte er den simpleste plasten som ikke har annen restverdi enn å brennes, altså energigjenvinning. Fra 1. januar er ikke dette lovlig for husholdningsliknende plast og derfor må denne kategorien sorteres til materialgjenvinning.  

Krav til dokumentasjon
Hver virksomhet må kunne dokumentere omfanget av kildesorteringen. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til at virksomheter må rapportere på mengde utsortert avfall. Tilsynsmyndighet kan likevel kreve dokumentasjon på dette, og det kan en gjenvinningspartner bistå med.

Det er mange meninger om de strengere kravene til kildesortering i avfallsforskriften. Ikke alle løsninger er på plass fra årsskiftet og omstillingen vil ta tid. Imidlertid er økt grad av kildesortering et viktig tiltak for å redusere miljøavtrykket, og de nye reglene er et skritt i riktig retning.

Ønsker du mer informasjon om den nye forskriften?
Ta kontakt med Kamilla Evita Masvik i Norsk Gjenvinning AS

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring