Experis: Bli kvitt de «skjulte IT-kostnadene»!

Bli kvitt de «skjulte IT-kostnadene» !

Mange norske bedrifter får uønskede utfordringer når de ansatte møter på IT-problemer. Ikke fordi problemene ikke kan løses, men fordi veien til løsning gjerne har en kraftig omvei. 

Experis' erfaring er at sluttbrukerne foretrekker noen å henvende seg til, som forstår forretningen og kan løse IT-utfordringene der og da. Experis er et ledende IT-selskap, med over 400 ansatte. 

Tapt tid er tapte penger
Mange bedrifter opplever at ansatte bruker mye tid av arbeidsdagen for å hjelpe hverandre med å løse IT-problemer. Det er i praksis tapt arbeidskraft – en demotiverende arbeidsdag – og til sist, tapte penger for bedriften. Vi sørger for at IT-problemene blir løst på en effektiv og kompetent måte, slik at de ansattes arbeidsdag blir skjermet. Slik blir IT supporttjenester en verdiskapende investering og ikke en kostnad. 

 «Hjemme hos» kunden
I Experis har vi lang erfaring med å levere IT-supportløsninger. Vår avdeling «Digital Workspace» tilbyr IT-tjenester tilpasset norske selskap – etter kundenes behov og størrelse. Vi er fysisk til stede i kundens lokaler, og sørger for å ivareta bedriftens ansatte og deres tekniske problemer på en effektiv måte. At samarbeidet skjer på bedriftens språk og tett på de ansatte, gjør prosessen smidigere. For å tilpasse oss norske bedrifter, tilbyr vi forskjellige service-modeller. Felles for alle løsningene er lokalt språk, nærhet og kompetanse. 

Service Desk
Gjennom vår ServiceDesk-løsning leverer vi fortrinnsvis tjenesten i kundens lokaler. Vi tar over hele servicedeskavdelingen til bedriften, og våre erfarne konsulenter sørger for at de ansatte får den hjelpen de trenger. Vi kan også, etter nærmere avtale, overta ansatte. Tjenesten inkluderer en dedikert teamleder fra Experis, som sørger for at kundens behov blir dekket på en profesjonell måte. For de som allikevel ønsker ServiceDesk-tjenesten levert "ute av huset", kan tjenesten også leveres fra et av våre ServiceDesk-sentre i Europa. 

Onsite Support
For de som har flyttet ut IT-avdelingen, tilbyr også Experis tjenesten "OnSite Support", der en av våre fast ansatte håndterer alt som ikke lar seg løse fjernstyrt. Dette er oppgaver fra PC-teknisk support, nettverksoppgaver, mobiltelefoni osv. Denne unike ressursen er lett tilgjengelig for de ansatte, og sørger for at de får den hjelpen de trenger. 

Field Services
Vi tilbyr også Field Services, der våre konsulenter er tilgjengelig for kunden ved behov. Kundene med avtale om denne tjenesten, kontakter oss når de trenger hjelp, og våre teknikere rykker ut for å løse problemet. Enten for å bidra med umiddelbar hjelp, eller for å bistå ved større prosjekter hvor vi gjerne også tar oss av prosjektledelsen. Kunder med rammeavtale hos oss, betaler gjerne kun per oppdrag eller prosjekt.  

På enkelte lokasjoner benytter vi underleverandører, men vi beholder ansvaret. For prosjekter inkluderer vi også koordinering av arbeid og aktiviteter, samt bistår med logistikk og distribusjon av enheter. Med fastsatte rammer og pris på tjenestene vi tilbyr, gir dette også kundene større økonomisk forutsigbarhet. Vi har også regelmessige møter med kundene for å sikre at vi leverer som avtalt. 

Kontaktperson: Vidar Bjøran vidar.bjoran@no.experis.com

 

Du kan lese mer om tjenestene til Experis Digital Workspace her. 

(https://www.experis.no/en/offerings/expertise/digital-workplace

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring