Entelios: Hvordan påvirker situasjonen i det finansielle kraftmarkedet din virksomhet?

Entelios sørger for fornybar energi til deg som Tradebrokermedlem

Situasjonen i det europeiske energimarkedet er krevende og medfører unormalt høye kraftpriser også i Norden. Entelios har lagt ned store ressurser og anstrengelser i arbeidet for at kundene skal komme best mulig ut av situasjonen. 

Det er som kjent en meget krevende situasjon i energimarkedet i Europa som medfører unormalt høye kraftpriser også i Norden. Prisoppgangen i de finansielle kraftmarkedene har pågått over flere måneder, og har vært spesielt sterk de siste ukene.

Basert på markedsutviklingen vi har sett, har Entelios lagt ned ekstra store ressurser i våre anstrengelser med å manøvrere til beste for våre kunder. Vi har derfor over lang tid prissikret de fleste av våre kunder både for inneværende år og de nærmeste 2-3 årene i tråd med den risikostrategi som er avtalt med hver enkelt kunde. Pr i dag utgjør verdien på disse finansielle kontraktene ca 20 milliarder kroner. Dette er altså den kostnadsbesparelse kundene ligger an til å få om dagens prisforventninger viser seg å bli riktige.

Entelios er en av de største aktørene i det finansielle kraftmarkedet i Norden og står solid posisjonert gjennom de kraftkontrakter vi har på vegne av våre kunder. Samtidig gjør markedssituasjonen at mange aktører har valgt å redusere sin handelsaktivitet, og likviditeten på den nordiske kraftbørsen Nasdaq OMX er så langt i år vesentlig redusert. Dette gjelder både kontrakter mot systempris og særlig områdepriskontrakter.

Vi ser derfor at det fremover kan bli mer krevende å til fulle få handlet de kontrakter som normalt skal gjøres med utgangspunkt i gjeldene handelsstrategi og mandatet vi har fra våre respektive kunder. Mange markedsaktører må med dagens priser også stille betydelige garantier til kraftbørsene, og dette kan ytterligere bidra til redusert handelsaktivitet og likviditet i markedet.

Samtidig opplever vi at de høye prisene i seg selv legger begrensninger på hva kundene ønsker av ytterligere sikringer ettersom situasjonen forståelig nok er egnet til å skape usikkerhet. Det vi imidlertid kan garantere er at vi også fremover vil følge markedssituasjonen fra time til time, og at vi vil legge ekstra stor vekt på en tett og god dialog med våre kunder de nærmeste ukene og månedene.

MELD DEG PÅ ENTELIOS NYHETSBREV HER

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring