Beerenberg Services nytt medlem

Beerenberg Services nytt medlem

Vi ønsker Beerenberg Services AS velkommen som medlem f.o.m. 17.2.2020. Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Beerenberg Services har hovedansvaret for Beerenbergs nybyggs-, vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag. Ved siden av ISO-fagene (isolering, stillas og overflatebehandling) inngår også tjenestene passiv brannbeskyttelse, teknisk rengjøring, tilkomstteknikk, arkitekt/innredning og kaldtarbeidskonseptene Sveisolat (habitat) og kaldkutting/mobil maskinering.

Hovedsatsningsområdene innen Services er delt i to segmenter;

 ▪ Maintenance, Modifications & Operations

 ▪ New Build & Modifications Projects

De to hovedforretningsområdene er tilpasset norsk sokkels markedssituasjon. Ved siden av direkte vedlikeholdskontrakter på installasjoner og anlegg i drift, har Beerenberg forretningskonsepter rettet mot modifikasjonsprosjekter og nybygg innen olje & gass.

Som et supplement til de tradisjonelle ISO-tjenester leverer Beerenberg en rekke teknologidrevne tilleggstjenester som, med et nyskapende tilsnitt, understøtter effektive, forutsigbare og HMS/K-vennlige operasjoner.

Beerenbergs ingeniørtjenester er en integrert del av selskapets totalleveranser. Selskapet har bred erfaring innen deltagelse i studier, FEED, Pre-Engineering, fabrikasjons-engineering og As-Built fra ulike utbygginger og installasjoner i inn- og utland. Selskapets kompetanseområde innbefatter blant annet design, utarbeiding av spesifikasjoner, modellering, teknisk tegning, utarbeidelse av arbeidsunderlag, dokumentasjon, plan og metode, inspeksjon og annen Field-Engineering og As-Built.

Beerenberg-konsernet omfatter datterselskap i både inn- og utland. Totalt hadde konsernet i 2019 over 2 000 ansatte, fordelt på faste ansatte og innleide. Beerenberg hadde en omsetning på ca. 2 mrd NOK i 2019.

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende datterselskap:
Beerenberg Industri AS (tidligere Bouvet Industries) – Org.nr.: 974 472 902

Kontaktdetaljer Beerenberg Services AS:
Beerenberg Services AS (NO 926 146 459)
Kokstaddalen 33
Postboks 273 Slåtthaug
5851 BERGEN

Hovedkontakt: 
Espen Aahjem | Contract Manager
Mobil: 482 26 520

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring