Avinor ble "Årets medlem"

Avinor ble "Årets medlem 2020"

Avinor ble sjette selskap i rekken av «Årets medlem». I år som i fjor, ble vi tvunget til å finne et alternativt tidspunkt for kåringen, all den tid årsmiddagen ble utsatt. For å sørge for velfortjent oppmerksomhet, fant kåringen sted 11. mars, på vårt ekstraordinære rådsmøte avholdt på Teams.

Etter at Bane NOR trakk det lengste strået i fjor, ble det altså Avinor som denne gang kan smykke seg med tittelen "Årets medlem" det neste året. 

Juryen har i sitt arbeid igjen – i stor grad – lent seg på leverandørene. Avinor scorer blant annet høyt på lojalitet, Juryen har selvsagt formulert en begrunnelse, der det står å lese:

2020 har vært et spesielt år for alle våre medlemmer. Årets medlem i 2020 er kanskje det medlemmet som har fått føle konsekvensene av pandemien mest på kroppen. Få, om noen, har opplevd et nesten fullstendig bortfall av eget inntektsgrunnlag, slik årets medlem har gjort.
Årets medlem har likevel vært blant våre aller mest aktive medlemmer, og den samlede avtalebruken har så vidt vist tilbakegang. Gjennom sitt positive bidrag og engasjement i flere av våre prosesser, som for eksempel elektrisk materiell, arbeidstøy, vikartjenester og IT, har årets medlem bidratt til at vi har landet meget konkurransedyktige avtaler til glede for samtlige medlemmer.
Det er også slik at leverandørene har sans for årets leverandør. Dette viste seg i suverent flest nominasjoner til tittelen årets medlem i leverandørundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst.
Tradebrokers administrasjon oppfatter at årets medlem er tydelige på spørsmål rundt eget engasjement i samarbeidet. Dette oppfatter vi som avgjørende for å kunne gjøre en best mulig jobb for medlemmene samlet. Representanter fra Årets medlem er også ualminnelige klare på at de fremdeles har et stort uforløst potensial for ytterlige utvikling av samarbeidet med Tradebroker. Vi ser frem til å jobbe videre med årets medlem for å ta ut dette potensialet.
Årets medlem tok fra 2019 også på seg vervet med det øverste ansvaret for Tradebroker.
Årets medlem er Avinor!

---

En fornøyd og overrasket Runar Stalsberg, som for øvrig også ledet rådsmøte i kraft av å være styreleder, takket pent for prisen på vegne av Avinor. 

Vi gleder oss til nytt juryarbeid og ny kåring for 2021!

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring