Statoil selger El-forretningen til LOS

Tradebroker har hatt el-avtale med Statoil siden 2006 - en avtale som har utviklet seg til å bli en suksess. Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet er nå besluttet skilt ut som eget selskap som skal noteres på Oslo børs i løpet av 4. kvartal 2010.

Som et ledd i denne prosessen har Statoil Norge funnet det riktig å ikke videreføre virksomheten knyttet til salg og forvaltning av elektrisitet. Statoil ønsker å fokusere ytterligere på sin kjernevirksomhet som er drivstoff og øvrige oljerelaterte produkter.

Det er derfor gledelig å kunne informere om at Statoils el-virksomhet overtas av LOS AS, som er et heleid selskap i Agder Energi konsernet. Agder Energi er igjen eid med 45,5% av Statkraft og resterende eiere er kommunene i Agder-fylkene. LOS er allerede en av de største leverandørene til bedriftsmarkedet i Norge, med leveranser på ca 5,5 TWh (av ca 40 TWh totalt og hvor Statoil Norges el-virksomhet har ca 4 TWh). LOS er også den 3. største leverandøren i privatmarkedet i Norge med over 150.000 kunder, og ble kåret til å ha de mest fornøyde strømkundene i Norsk Kundebarometer i 2010. LOS sin ambisjon er å være den beste kraftleverandøren i Norge.

Kjøpet av Statoils el-virksomhet innebærer at LOS overtar virksomheten slik den drives i dag. Alle kontrakter, produkter, betingelser og kunderapportering videreføres. Dere trenger altså ikke å foreta noe som helst, men blir fullt ut ivaretatt både før og etter at overdragelsen har funnet sted. Antatt overtakelse er 1. oktober 2010.

Alle ansatte i virksomheten overtas av LOS, og det etableres et nytt avdelingskontor i Oslo som skal betjene eksisterende og nye bedriftskunder på nasjonalt og nordisk nivå. Gjennom kompetansen i LOS og Agderkonsernet blir dette et ledende forvaltningsmiljø for kraft i Norden. Dere vil fortsatt ha de samme forvalterne og øvrige kontaktpunkter som kjenner deres kundeforhold.

Vårt hovedbudskap er derfor at dere ikke trenger å foreta dere noe. Alle de kundefordelene dere i dag opplever å ha hos Statoil Norges el-virksomhet vil bli videreført. I tillegg vil LOS sin overtakelse også innbære at tilbudet til kundene vil bli styrket på sentrale områder.

Etter sommeren vil dere motta nærmere informasjon om endelig tidspunkt for overføringen av virksomheten og kundekontraktene, samt veien videre på lag med LOS.
Skulle dere ha spørsmål vedrørende Statoils salg av el-virksomheten kan dette rettes til elforvaltning@statoil.com

Presentasjon av overtakelsen

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring