Rådsmøtet på historisk grunn

Årets rådsmøte ble arrangert hos DNB i deres flotte hovedkontor sentralt i Bjørvika. Meget velegnet var omkvedet fra deltakerne. Det ble en vellykket dag med nesten 60 navn på deltakerlisten.

Tradisjonen tro krydret vi rådsmøtet med relevant faglig innhold. Dagen ble innledet med at seksjonsleder i DNB, Morten Skårdal, ønsket velkommen og serverte et inspirert budskap om historien bak det nye hovedkontoret og selvsagt et par slides om DNB-konsernet. 

Vi har tidligere omtalt kåringen av Norsk Gjenvinning som "Årets leverandør" for 2016. Tildelingen av diplom, med tilhørende hyllest, fant sted under Tradebrokers årsmiddag i februar. En del av premien er å få holde innlegg på rådsmøtet under fast overskrift. Omsetningsøkning på avtalen er selve "kvalifikasjonskravet" for å bli nominert, og senere valgt som vinner. For oss i Tradebroker er Norsk Gjenvinnings suksess langt på vei synonymt med vår kontaktperson i selskapet. Rune Jahnsen skal ha en stor del av æren for at avtalen har blitt en suksess. Det var da også selvsagt at Rune fikk æren av å holde innlegget.

Etter Runes bidrag var det seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdals tur til å entre podiet. Kyrre leverte økonomiske makrobetraktninger og spådommer på en måte det var mulig å forstå. Igjen ble vi minnet på at vi kanskje ikke er så oljeavhengig som de fleste fremstillinger skulle tilsi. Faktisk nådde oljesektoren sitt maksimum i 2013, målt som andel av fastlands-BNP. Faktisk var ikke tallet større enn 13 %, selv om ringvirkningene kommer i tillegg.

Etter en halvtimes pause, var det Ståle Skarstein fra Deloitte sin tur. Ståle er en kjent kapasitet innenfor innkjøpsfaget, og dette var andre gang han bidro i rådsmøtesammenheng. Ståle ga oss smakebiter på sentrale funn fra Deloittes årlige CPO-undersøkelse. CPO-ene står – igjen – foran en utfordrende periode. De skal løpende identifisere og realisere innkjøpsbesparelser som gir synlige effekter på bunnlinjen. Det nytter ikke å stå med lua i hånda! Innkjøpsfunksjonen må bevise egen verdi for ikke å bli betraktet som en enkel back office-funksjon.  

Ståle leverte stafettpinnen videre til Andreas C. Wahl, Partner/Advokat i Bull & Co. Andreas var invitert til å snakke om evalueringsmodeller – modeller vi alle bruker i innkjøpsarbeidet, bevisst eller mer ubevisst. Matematikken i modellene er enkel. Alle konklusjoner er ikke like gode eller relevante dersom man går ukritisk til verks. Andreas slo et slag for KPI-styrte modeller, f.eks. i IKT-prosjekter. Han mener det er en god idé, som tvinger en til å beregne verdien av ulike KPI’er.

Så – uten mat og drikke duger verken helter eller rådsmøtedeltakere! «Logistikk i praksis», kan vi kalle øvelsen med å lose over 50 hoder trygt opp til 16. etasje for dagens lunsj. DNBs heissystem er heldigvis av det effektive slaget. Vel oppe serverte vi oss selv fra en rikholdig buffet, mens vi kunne nyte en av Oslos beste utsikter.

Vel nede igjen var det på nytt Morten Skårdals tur. Som et av Norges største konsern er DNB avhengig av at interne prosesser som bl.a. innkjøp er så effektive og smidige som mulig. Vi fikk et innblikk i innkjøpsenhetens organisering, oppgaver og krav til dokumenterte besparelser. Innkjøpsenheten i DNB har hårete mål, direkte utledet av krav fra toppledelsen. Man har levert stødig over år, og er i det desiderte toppsjiktet blant Europas finansinstitusjoner. Et ROI-krav på >12 er spenstig!

Siste post av de faglige handlet om bærekraft. Storebrand-konsernet har hatt bærekraft som et hovedfokus over år – og lykkes. Ellen-Carine Stenrud, Investor Relations Officer i Storebrand, fortalte om hvilken rivende utvikling bærekraft gjennomgår og hva vi står ovenfor. Alle bedrifter har et stort ansvar mtp. å påvirke utviklingen i en bærekraftig retning.

Siste post på programmet var selve rådsmøtet. Daglig leder Terje Fagervik og styrets leder Linda Rønneberg guidet forsamlingen gjennom det formelle. Siste agendapunkt var valg. Vi ønsker Thomas Mylen fra DNB, Runar Stalsberg fra Avinor og Niels Petter Hansen fra Siemens velkommen inn i styret.

Presentasjonene fra møtets faglig del finner du her (krever pålogging)

 

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring