Rådsmøte 2012

Årets rådsmøte ble arrangert på Park Inn Hotell på Gardermoen. Lokaliseringen ble valgt for en mulig positiv effekt mtp de langveisfarende. Ingen målbar effekt, men likevel en vellykket dag med nesten 40 deltakere.

Tradisjonen tro krydret vi også i år rådsmøtet med relevant faglig innhold. Dette er alltid en utfordring, men alle tilbakemeldinger tyder på at vi lykkes brukbart nok en gang. Dagen ble innledet med sjefsøkonom i SEB Norge, Stein Bruun. Vi ønsket å innlede dagen med å trekke opp det økonomiske bakteppet for hverdagen fremover. Stein holdt forsamlingen engasjert fra første minutt og holdt et innlegg som gjorde makroøkonomi tilgjengelig for legmann.

Vi hadde håpet på en rundtur i flyplassens bagasjeanlegg, men til det var gruppen for stor. Et aktuelt tema, ift rådsmøtets lokalisering, var å få høre om ekspansjonsplanene for flyplassen. Prosjektleder T2DK Terminal i Oslo Lufthavn AS, Helge Borgnes, guidet oss profesjonelt igjennom det gigantprosjektet den nye terminalutvidelsen er. Det var kanskje ikke først og fremst dimensjonene som imponerte, men derimot alle hensyn som må tas for å opprettholde parallell drift, nærmest uten at de reisende blir berørt eller registrerer hva som foregår.

Neste post på programmet bar overskriften "Innkjøpsfunksjonen som strategisk verdiskaper". Innlegget ble holdt av en av Norges ledende ressurser på området, fra et av de mest fremoverlente miljøene, nemlig Ståle Skarsten, direktør i Deloitte. I følge Ståle handler det om å løfte blikket og dreie fokus fra kostkutt og regelrytteri, til verdiskapning. Hans mantra er: "Jeg skaper verdier - derfor får jeg muligheter". Dette handler bl.a. om å bevege seg fra å være generallist til å bli spesialist, fra silo- til breddetankegang, fra å være reaktiv til å bli proaktiv, og til slutt, tenke verdiskapning istedenfor kostnadskutt.

Så...uten mat og drikke duger verken helter eller rådsmøtedeltakere! Lunsj ble inntatt i hotellets restaurant.

Den "tunge" halvtimen etter lunsj var tildelt Henning Romero, EVP Business Development i Greentech Holding AS. Den utfordringen tok Henning på strak arm og forsamlingen satt rakrygget når de skjønte hvilken muligheter som ligger i Tradebrokers avtale med Greentech. Som innkjøper blir du plutselig leverandør. Og hva leverer du? Jo, bedriftens brukte IKT-utstyr. Dette representerer betydelige verdier, både økonomisk og i form av miljømessige gevinster. For undertegnede er det tett på utrolig at ikke avtalen har 100 % oppslutning!

For å avslutte dagens faglige del hadde vi fått fløyet Henrik Balslev opp fra Danmark. Henrik er eSourcing Manager i Scanmarket A/S. I fjor hadde vi Knut Bjørånesset fra ISS som foredragsholder over temaet "reversed auction". Det fenget, og vi ønsket å spille videre på temaet. Verktøyet ISS benytter leveres av nettopp Scanmarket A/S og vi inviterte Henrik til å fortelle om verktøyets fortreffelighet, men også begrensninger. At eAuksjoner gir resultater er det liten tvil om.

Daglig leder Terje Fagervik og styrets nestleder Linda Rønneberg guidet deretter forsamlingen gjennom det formelle rådsmøtet. Siste agendapunkt var valg og vi er glade for å ønske Øyvind Askevold fra Kavli velkommen i Tradebrokers styre. Samtidig vil vi benytte denne første anledningen til å takke Per Mathisen fra ABB for verdifull innsats i Tradebrokers styre gjennom en mannsalder.

Presentasjonene fra møtets faglig del finner du her:

"Fremtidige rammebetingelser - etter det greske valget", ved sjefsøkonom i SEB Norge, Stein Bruun.

"T2 - utvidelse av kapasiteten på Oslo lufthavn Gardermoen, parallell drift og utbygging", ved prosjektleder i Oslo Lufthavn AS, Helge Borgnes.
Del 1
Del 2
(Delt opp pga. størrelsen)

"Innkjøpsfunksjonen som strategisk verdiskaper. Hvordan innkjøpsfunksjonen kan bli en sentral bidragsyter i utvikling av fremtidens forretningsmodell og virksomhetsarkitektur.", ved Ståle Skarsten, Director i Deloitte.

"De smarte tjener penger på brukt IT-utstyr og sikrer samtidig en god “end of life”-håndtering av det samme utstyret", ved EVP Business Development i Greentech Holding AS, Henning Romero.

"eAuktioner – hva kan det brukes til og hvordan?", ved eSourcing Manager i Scanmarket A/S, Henrik Balslev.Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring