Pressemelding Firesafe: -Brannsikring er ditt eget ansvar

Det jobbes på mange arenaer for å utvikle den brannfaglige kompetansen i Norge. Det årlige Brannsymposiet er et viktig samlingspunkt for å diskutere brannsikkerhet.

26. til 27. oktober var over 100 personer fra hele Norge samlet til seminar, i regi av brannsikringsselskapet Firesafe. Deltakere fra det private, offentlige og myndigheter sikret en solid faglig bredde. Årets brannsymposium var det ellevte i rekken og adresserte hvordan bedre brannsikkerhet også kan bli et konkurransefortrinn.

«Ditt ansvar, dine muligheter»
Administrerende direktør i Firesafe, Morten Ameln, påpeker at selv om mye i dagens samfunn er regulert av lover og forskrifter, er det til syvende og sist ditt eget ansvar.

-Vi må alle ta ansvar for å gjøre det beste for både våre omgivelser og oss selv, sier Ameln.

På flere områder stiller nå markedet strengere krav enn politikere og lovverket, særlig innen miljø, sikkerhet og risikoreduserende tiltak. -Kunnskap er viktig for å kunne se de mulighetene som både myndighetskrav og markedskrav gir, fortsetter Ameln.

Flere brennhete temaer
Symposiet tok for seg tematikk innenfor eiers ansvar, dokumentasjon og bygningsmessig brannsikring. Særlig stor interesse var tilknyttet innlegget til NRK Brennpunkt. De presentere sitt arbeid med brannen i Drammen som i 2008 krevde sju menneskeliv. Brennpunktjournalistene stilte spørsmål om brannsikkerheten i bygget, og hvorfor fremdeles ingen er stilt til ansvar for brannen.

Tente på «å tenke utenfor boksen»
Brannsikkerhet og brannvern trenger de som tør å tenke nytt. Foredraget til Per Fredrik Pettersen, daglig leder i Safer, snakket om nytenking rundt automatiske slukkeanlegg. Nyvinninger som gasslukkeanlegg, i stedet for tradisjonelle sprinkelanlegg, kan gi økt sikkerhet og store økonomiske besparelser.

-I tillegg til å tenke innovativt om brannsikring, er det viktig å begynne i riktig ende. Man må ikke begynne på tiltak før man faktisk vet hva problemet er, avslutter Ameln.

Ameln var strålende fornøyd med konferansen, og er allerede i gang med planleggingen av 2017.

For mer informasjon
Morten Ameln, administrerende direktør Firesafe: Tlf. +47 971 99 390

Om Firesafe
Firesafe er totalleverandør innen brannsikring med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. I Norge har Firesafe avdelinger i de fleste store byene samt flere samarbeidspartnere. Markedsområdene er bygg, offshore og tunnel. Hovedkontoret er på Robsrud i Lørenskog. Firesafe har blant annet sentral godkjenning for prosjektering og kontroll brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2. Firesafe omsetter for cirka 500 millioner kroner og har 500 ansatte.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring