LOS Energy - Kinasjakk om strømprisen

Små bevegelser i kinesisk politikk kan skape krusninger i Asia, men slå inn som en flodbølge i Europas energimarked.

Engrosprisen på strøm for februar havnet på 28,2 øre/kWh for Oslo i snitt. Det er høyere enn februar måned de tre foregående årene, men likevel er prisen 16 prosent lavere enn gjennomsnittet for februar de siste ti årene.

Nord-Norge har vært den store prisvinneren denne vinteren. Mye vann og snø i nord gjør at produksjonspresset er større der. De høyeste prisene finner vi som vanlig i Finland og Sør-Sverige. Romsligere forhold i kraftmarkedet i Europa har ført til at prisforskjellen mellom Frankrike og Tyskland nå er mindre. Også forskjellen Tyskland – Norden krympet fra 75 prosent i januar til 33 prosent i februar. I Tyskland sørget mye vind mot slutten av februar for så lave energipriser at eksport ble snudd til import i enkelte perioder.

Kineserne tar grep om strømprisen vår
På verdensmarkedet er det kinesisk planøkonomi og utenrikspolitikk som i stor grad styrer kullprisen. I begynnelsen av 2016 kom kinesiske markedsreguleringer som i løpet av året ga en dobling av kullprisen. Myndighetene innså etterhvert at de hadde tatt hardt i, og reverserte tiltakene – slik at prisen kom ned igjen.

Nå spekulerer flere i om Kina vil gjeninnføre reguleringene for å holde kullprisen under kontroll. Kullprisen stiger nå på spekulasjoner om disse reguleringene. Kullmarkedet i Kina har også blitt strammere på grunn av importstopp av kull fra Nord-Korea, på grunn av Kim Jong-uns provokasjoner.

Begge disse hendelsene har vært med å trekke opp kullprisen med rundt 10 prosent så langt i år. Derfor er det nå dyrere for europeiske kullkraftprodusenter å produsere strøm, og mange regner også med høyere strømpriser i tiden fremover.

Mongstad legger ned strømproduksjonen
I likhet med gasskraftverket på Kårstø, som kastet inn håndkleet i 2014 etter mange år med tap, har gasskraftverket på Mongstad nå besluttet å avvikle strømproduksjonen. Mongstad har årlig produsert omlag 1 TWh, som nå vil forsvinne. Dette vil påvirke balansen i markedet noe, men det er vanskelig å si hvor stor effekten blir. Sett i forhold til utbyggingen av ny fornybar energi i Norden de siste årene, blir volumet fra Mongstad lite.

Om LOS Energy:

• LOS Energy har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
• Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden.
• Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
• LOS Energy har i 2015 og 2016 toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
• LOS AS eier og driver merkevaren LOS Energy. Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere og tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere. LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med kontorer i Kristiansand, Oslo, Sødertelje, Gøteborg og Arendal.

Du finner noen bilder av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy, nedenfor:

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-leder-for-kraftforvaltning-400474

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-495854

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-473808

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring