Helgeland Kraft - nytt medlem i Tradebroker

Vi har gleden av å kunne presentere Helgeland Kraft AS som nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 1. november 2015.

Helgeland Kraft AS (HK) produserer fornybar energi og leverer nett til hele Helgeland. I tillegg selger HK strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.

Ca. 300 medarbeidere jobber daglig med selskapets visjon for øyet: Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper.

HK er sertifisert ihht. NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
I nasjonal målestokk er Helgeland Kraft et større kraftselskap med over 44.000 kunder, en kraftproduksjon på 1,2 TWh, levert 6 TWh med kraft i eget nett og en totalomsetning på 1.212 MNOK med et resultat før skatt på 183 MNOK.

Midt-Helgeland Kraftlag A/L ble stiftet i 1946, fusjonert med Sør-Helgeland Kraftlag A/L i 1964 til Helgeland Kraftlag A/L og omdannet til aksjeselskap 1. mars 2001.
Hovedkontoret er i Mosjøen med avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana.
HK er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, sluttbrukersalg og nett.

HK Nett transporterer kraft i et nett med en samlet lengde på ca. 7800 km. Dette dekker et område på ca. 16.000 km2 fra grensen mot Nord-Trøndelag til Saltfjellet. Netto levert kraftmengde til HKs 44.000 kunder i distribusjonsnettet var 1.000 GWh og 5.000 GWh til kraftintensiv industri i regionalnettet.

HK Vannkraft har ansvar for utvikling og drift av kraftproduksjonen som skjer i 12 kraftverk med en middelproduksjon på 1.200 GWh. HK Vannkraft bygger for tiden 5 nye kraftverk. Våre nyeste kraftverk har fått internasjonal oppmerksomhet og nomineringer til arkitekturpriser på grunn av den arkitektoniske utførelsen. Se mer på www.vakkervannkraft.no

HK Strøm selger strøm til privat- og bedriftsmarkedet i hele Norge. I tillegg kommer sluttbrukersalg i Sverige gjennom deleid selskap (Storuman Energi AB).

Vi henstiller alle leverandører om at første kontakt rettes til Ola Marius Vinje, som er Helgeland Krafts sentrale hovedkontakt mot Tradebroker.

Kontaktdetaljer:
Helgeland Kraft AS  (org nr: 844 011 342)
Hovedkontakt: Ola Marius Vinje, innkjøpskonsulent
Tel 71 10 02 67 | Mobil 92 21 41 21
Postadresse: Postboks 702, 8654 Mosjøen
Besøksadresse: Industriveien 7, 8657 Mosjøen

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring