Etablering av LOS Energy AS

LOS Energy har de siste årene vært en egen merkevare for bedriftsdelen av LOS AS. Som et ledd i denne utviklingen er LOS Energy fra 1.januar 2018 etablert som en selvstendig virksomhet. 

Det nye selskapet er 100 prosent eid av Agder Energi og har, som sin eier, en meget sterk finansiell stilling. LOS AS fortsetter som en ledende strømleverandør i det norske privatmarkedet.

Etableringen av LOS Energy AS skjer gjennom en fisjon av LOS AS. Det nye selskapet viderefører alle forpliktelser og rettigheter som gjelder kunder, leverandører og ansatte som berøres av endringen. Det nye selskapet har organisasjonsnummer 819 449 392.

Formelt innebærer dette at alle kontrakter og strømleveranser til offentlige og private virksomheter har blitt overdratt fra LOS AS til LOS Energy AS med virkning fra 1. januar 2018. Endringen medfører selvsagt ingen forandring av betingelser eller andre vilkår, og alle kontaktpunkter vil være som tidligere.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring