Baneservice AS - nytt medlem i Tradebroker

Vi har gleden av å kunne presentere Baneservice AS som nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 25. mars 2011.

Baneservice på 5 minutter
Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskaper bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg. I tillegg har selskapet terminaltjenester, og driver Sveriges største kombiterminal i Göteborg.

Forretningsidé:
Baneservice er en ledende leverandør av entreprenør- og terminaltjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia.
Med fremtidsrettet kompetanse støtter vi våre kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige transportsystemer.

Verdier:
Modig og ansvarlig.

Mål:
Sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet er overordnete mål for Baneservice. Virksomheten skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell. Baneservice skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd, og tilfredsstille avtalte krav og kvalitetsmål. Selskapet skal skape verdier for både kunder, medarbeidere og eier.

Strategi:
For å nå sine mål har Baneservice fire strategiske utviklingsområder fram mot 2014: Læring og vekst, interne prosesser, marked og lønnsomhet.

Vekst:
Baneservice planlegger en betydelig vekst frem mot 2014. Dette skal skje gjennom organisk vekst, strategiske allianser og nye produkter innen jernbane og t-bane.

Lokalisering:
Hovedkontor, lager og verksteder ligger i Oslo og på Skotterud. En egen filial i Göteborg samt datterselskapene STG i Borlänge og Baneservice Skandinavia AB i Göteborg betjener det svenske markedet.

Antall ansatte:
Morselskapet har 277 ansatte, konsernet har 350.

Sikkerhet og sykefravær:
H-verdien (antall skader per million arbeidstimer) var i 2009 1,7, mot 7,8 i 2008. Sykefraværet var 3,4 prosent i 2009, mot 5,1 i 2008.

Historie:
Baneservice ble opprettet i 1992, da NSB besluttet å skille byggherre- og entreprenørfunksjonene fra hverandre. I forbindelse med omorganiseringen av NSB i 1996 ble Baneservice en selvstendig forretningsenhet under Jernbaneverket.
I 2005 ble Baneservice et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eneste eier.
I 2006 åpnet Baneservice eget kontor i Göteborg og kjøpte majoriteten av svenske Scandinavian Track Group (STG). Divisjonen Terminaldrift ble opprettet i 2007 og ga Baneservice et nytt ben å stå på innen logistikktjenester på godsterminaler.

Kontaktdetaljer:
Baneservice AS (org nr: 986 392 912)
Hovedkontakt: Thomas Bildsten, innkjøper
Postadresse: Postboks 596 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Stenersgaten 1A, 0050 Oslo
Tlf 22 45 66 00 / Dir 22 45 68 50
Mobil 91 65 68 50
E-post: tbl@baneservice.no

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring