Bane NOR SF nytt medlem

Bane NOR SF er nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 4. mai 2017. Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte, har hovedkontor i Oslo, og kontorer i bl.a. Trondheim, Bergen, Kristiansand, Hamar og Narvik.

Bane NOR har i søknaden gitt uttrykk for betydelige ambisjoner og forventninger til medlemskapet, og leder for anskaffelser Atle Berg skriver: "Gjennom medlemskap i Stiftelsen Tradebroker søker Bane NOR SF å oppnå effektivisering gjennom mindre ressursbruk internt for inngåelse av felles rammeavtaler slik at vi frigjør tid til Bane NORs anskaffelser. Vi har en forventning om at avtalebetingelsene relatert til kvalitet, pris og leveringstid vil være mer konkurransedyktige ved at volumene samlet gjennom Tradebroker blir vesentlig større enn Bane NORs egne volumer."

Tradebroker gjør oppmerksom på at Bane NORs deltakelse på de respektive områder ikke er endelig kartlagt. 

Kontaktdetaljer Bane NOR SF:
Bane NOR SF (NO 917 082 308)
Postboks 4350 
2308 HAMAR

Hovedkontakt: 
Øystein Nordli | Kontraktsrådgiver
Mobil: 918 18 877
Besøk: Stortorvet 7, 0155 OSLO

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring