Avinor - nytt medlem i Tradebroker

I september fikk Tradebroker sitt 53. medlem. Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver 46 lufthavner, 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Avinor AS er tatt opp som nytt medlem i Tradebroker fra 15. september.

Tradebrokers hovedkontakt er:

Avinor AS (org nr: 985 198 292)

Gunn-Sølvi Arveschoug, innkjøpssjef

Tlf 815 30 550

Mobil 90 73 87 52

E-post: Gunn-Solvi.Arveschoug@avinor.no

Kort om Avinor

Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinor Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes Eiendom AS.
Avinor eier, driver og utvikler luftfartsanlegg for å legge til rette for sikker og effektiv luftfart.
Selskapet yter tjenester innen samme område og driver annen virksomhet som bygger opp under hovedvirksomheten, inklusive kommersiell utvikling av lufthavnområdene.
For mer om Avinor se www.avinor.no

 
Noen tall…
Avinor har i skrivende stund ca 3.000 medarbeidere og omsetter for mer enn kr 7 mrd.
Ta kontakt med Gunn-Sølvi Arveschoug for ytterligere informasjon og ikke minst et møte for å diskutere hvordan nettopp dere kan jobbe sammen med Avinor.

Kontakt hos Tradebroker er Lars Bugge | mob 918 27 547

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring