Statkraft AS nytt medlem

Statkraft AS er nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 1. mai 2018. Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi.

Statkraft-konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land. Konsernet hadde i 2017 en brutto omsetning på rundt 69 milliarder kroner

Ytterligere fakta om Statkraft:

 • Ledende i Europa på fornybar energi.
 • Norges største og Nordens nest største kraftprodusent.
 • Kjernevirksomhet innen vannkraft, vindkraft, solkraft, biomasse og fjernvarme
 • Silva Green Fuel utvikler andregenerasjons biodrivstoff sammen med Sødra.
 • Betydelig aktør på de europeiske energibørsene, spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel og origination.
 • Statkraft har etablert en attraktiv posisjon innen landbasert vindkraft i Norden og Storbritannia.
 • 353 kraftverk med en samlet installert effekt på 19 080 MW (Statkrafts andel), og eierandel i 17 fjernvarmeverk med en installert effekt på 789 MW.
 • Samlet årlig kraftproduksjon 63 (2017) TWh, fornybar andel utgjør 99%.
 • 68 % av installert effekt er i Norge, deretter følger Europa utenom Norden med 17 %, Norden 10 % og resten av verden med 5%.  
 • Leverer mer kraft til norsk industri enn noen gang. Årlig cirka 20 TWh.
 • Bygger ut vannkraft i vekstmarkeder utenfor Europa.
 • Bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge, sammen med Trønder Energi og Nordic Wind Power DA.
 • Heleid av den norske stat

Statkraft AS har i søknaden gitt uttrykk for betydelige ambisjoner og forventninger til medlemskapet, og Snorre Støtvig, Head of Category Management, skriver: "Vi ønsker å forenkle innkjøpsprosessen ved å benytte oss av gode rammeavtaler med kvalifiserte leverandører. Tradebroker har fremforhandlet avtaler på flere kategorier som står for et betydelig spend gjennom året. Vi ønsker å være et aktivt medlem i Stiftelsen Tradebroker og bidra positivt i relevante prosesser."

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende datterselskaper/avdelinger:

Norge

987059699        Statkraft AS
987059729        Statkraft Energi AS
980396002        Statkraft Varme AS
985129177        Hitra Vind AS
990564884        Kjøllefjord Vind AS
986113681        Smøla Vind 2 AS
998639018        Statkraft Asset Holding AS
981998413        Statkraft Tofte AS
914993040        Statkraft Vind Holding AS
916368313        Steinsvik Kraft AS
992120746        Stjørdal Fjernvarme AS
880396072        Trondheim Kraft AS
916456077        Fosen Vind DA

Sverige

556730-7904     Statkraft Sverige AB
556903-4811     Statkraft Vind AB
556730-9173     Statkraft Värme AB
556420-6026     Baltic Cable AB
556016-0953     Gidekraft AB
556036-9398     Harrsele AB
556706-3507     Statkraft SCA Vind AB
556903-4829     Statkraft SCA Vind II AB
556785-3873     Statkraft Södra Vindkraft AB
556895-0389     Vindpark EM AB 

Tradebroker gjør oppmerksom på at selskapslisten over vil bli gjenstand for revisjon.
Tradebroker gjør videre oppmerksom på at Statkrafts deltakelse på de respektive områder ikke er endelig kartlagt. 

Kontaktdetaljer Statkraft AS:
Statkraft AS (NO 987 059 699)
Postboks 200
0216 OSLO

Hovedkontakt: 
Snorre Støtvig | Head of Category Management
Mobil: 92 42 52 66
Besøk: Lilleakerveien 6, 0283 OSLO

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring