Ny egenerklæring om etisk standard for leverandører

Revidert versjon av Tradebrokers egenerklæring er mer i samsvar med krav våre medlemmer stiller til sine egne leverandører gjennom sine etiske retningslinjer.

Tradebroker har utarbeidet en ny versjon av egenerklæring om etisk standard for leverandører. Egenerklæringen har en høyere detaljeringsgrad enn forrige versjon, og stiller tydelige krav til våre leverandører.

Den nye versjonen er mer i samsvar med krav våre medlemmer stiller til sine egne leverandører gjennom sine etiske retningslinjer. Videre er egenerklæringen bearbeidet fra beste praksis hentet fra Etisk Handel Norges egen Code of Conduct. Flere av våre medlemmer har også kommet med innspill, som er ivaretatt i den nye erklæringen.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å lese den nye egenerklæringen og dele den innad i egen organisasjon. Skulle dere ha innspill til neste revisjon, eller spørsmål, oppfordrer vi til å ta kontakt med vår bærekraftsansvarlige Victoria Syslak, tel 959 38 038.

EGENERKLÆRINGEN FINNER DU HER

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring