Agder Energi nytt medlem

Vatnedalsdammen (Foto: Arild Danielsen)

Foto: Arild Danielsen

Agder Energi-konsernet er igjen å finne på medlemslisten. Oppstart for medlemskapet er 1. november. Det er et betydelig medlem vi igjen har fått med oss, og vi har store forventninger til medlemskapet.  

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernet har virksomhet i hele verdikjeden fra vannkraftverk til strømkunde. Agder Energi er en av landets største produsenter av strøm basert på fornybar vannkraft. Konsernet har 49 hel- og deleide vannkraftverk i Agder, samt i sørvestre Telemark, som til sammen produserer 5 prosent av Norges samlede energibehov. Gjennom målbevisst satsing på forskning og utvikling legges grunnlaget for innovative og fremtidsrettede fornybare energiløsninger.

Naturressursene utnyttes på en bærekraftig måte, og konsernet skaper store verdier for eierne sine og samfunnet det er en del av. I 2019 hadde Agder Energi en omsetning på 14 milliarder kroner.

Konsernet har rundt 1.000 ansatte og eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene. Hovedkontoret er i Kristiansand og konsernet har virksomhet flere steder på Agder, samt i Oslo, Sverige og Tyskland.

Agder Energi har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Årlig kjøper konsernet varer og tjenester for betydelige beløp og i innkjøpsretningslinjene legges det stor vekt på blant annet samfunnsansvar, HMS, etterlevelse av lovverket og effektivisering. Alle anskaffelser skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse, være etterprøvbare, og dokumenterte.

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende selskaper:

981 952 324   Agder Energi AS

982 974 011   Agder Energi Nett AS

882 973 972   Agder Energi Vannkraft AS

998 340 403   Agder Energi Kraftforvaltning AS

914 496 438   Stoaveien 14 AS

982 974 062   LOS AS

819 449 392   Entelios AS

921 002 807   Entelios Trading AB Filial Norge

980 921 409   Agder Energi Varme AS

Kontaktdetaljer Agder Energi AS:
Agder Energi AS (NO 981 952 324)
Besøk HK: Kraftsenteret, Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand

Hovedkontakt: 
Olav Ausel | Konserninnkjøpssjef
Mobil: 908 59 304

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring