Svanens innkjøperklubb blir nordisk nettverk

Svanens dugnad for miljøbevisste innkjøpere møtes regelmessig for å bli opplyst og motivert til fortsatt innsats. Konseptet har nå endret navn til Svanens Innkjøpernettverk og har tatt en mer nordisk tilnærming i og med at tilsvarende nettverk nå har blitt etablert i alle de nordiske land.

38 deltakere, betydelig markedsmakt
Svanens innkjøpsnettverk teller nå 38 deltakere som kjøper inn for mer enn 50 milliarder per år. En andel av disse pengene benyttes nå til å etterspørre Svanemerkede varer og tjenester som renholdstjenester, hotellovernattinger, trykksaker og møbler. Deltakerne oppfordres til å etterspørre miljømerket innenfor disse og nye områder som byggevarer, industrielle vaskemidler, konferanser og kaffemaskiner.

Øker stadig
På seminaret 20. mars ble det delt ut til sammen sju nye lisenser innenfor ovenfor nevnte områder og tre nye deltakere ble ønsket velkommen med kjærkommen innkjøpsmakt; Arbeids- og velferdsetaten, Tine og Høyskolen i Oslo og Akershus.

Økt fokus, forenklet rapportering
Nettverket oppfordrer deltakerne til å prioritere 3-4 områder hvor de vil sette inn støtet i årene som kommer. Det er fortsatt krav om forbedring og rapportering men dette blir enklere når man selv kan velge områdene man fokuserer på.

Det er omsetningen av Svanemerkede produkter som er den beste indikasjonen på den offisielle miljømerkingens suksess og innkjøpere sitter på nøkkelen når det gjelder å skape lønnsomhet for de miljømerkede produktene. Tradebroker er medlem av nettverket. Noen medlemmer også. Mon tro om ikke flere av våre medlemmer burde vise dette initiativet interesse?

På bildet: Tormod Lien er primus motor for den norske delen av Svanens Innkjøpernettverk

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring