RenoNorden ASA nytt medlem

RenoNorden-konsernet er nytt medlem i Tradebroker f.o.m. 31. mars 2017. RenoNorden er den klart største aktøren innen husholdningsrenovasjon i Norge. 

RenoNorden leverer effektive og pålitelige tjenester innen avfallshåndtering og er den klart største aktøren innen husholdningsrenovasjon i Norge, med en markedsandel på 46 prosent. 

Tidligere ble avfallshåndtering vanligvis utført av kommunalt ansatte. I dag velger flertallet av norske kommuner å benytte spesialiserte, private bedrifter til dette. RenoNordens forretningsmodell er å samle inn og transportere husholdningsavfall til gjenvinningsanlegg og forbrenningsanlegg. Til dette benyttes en moderne bilpark, og dyktige ansatte.

Avfall som ressurs
Før ble avfall oppfattet som et problem. Slik er det heldigvis ikke lenger. I dag betraktes avfall i stor grad som en ressurs, som kan gjenvinnes og gjenbrukes. At en så stor andel kan brukes på nytt, skyldes den innsats som gjøres i det enkelte hjem. Mange er svært flinke til å sortere avfallet, noe som er et positivt bidrag til redusert miljøbelastning. Papp, plast og papir blir vanligvis resirkulert eller brukt til energiproduksjon, mens organisk avfall kan brukes til å produsere biogass eller kompost. Avfall som ikke kan gjenbrukes blir vanligvis brent.  

Alle må bidra
Også renovatørene må forbedre seg i forhold til ressursbruk og miljøbelastning. Det skjer blant annet gjennom anskaffelse av nye og mer miljøvennlige biler, og optimalisering av rutenettet. I RenoNorden har man fokus på kontinuerlig forbedring for å kunne vokse videre og styrke lønnsomheten. 

Et ungt selskap
RenoNorden ble stiftet i 2000 og siden den gang har selskapet vunnet et stort antall anbudskonkurranser. I skrivende stund betjenes i underkant av 150 kontrakter. Med dette er RenoNorden størst både i Norge og i Norden innen husholdningsavfall. RenoNorden er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 6 millioner mennesker i 230 kommuner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

RenoNorden ble børsnotert på Oslo Børs i desember 2016 og har et spredt eierskap. Selskapet har sitt hovedkontor på Frogner på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen lufthavn og er ledet av konsernsjef Harald Rafdal.

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende datterselskaper/avdelinger:
RenoNorden AS (org.nr. 982 123 801)
RenoNorden Sverige (org.nr. 556749-8026)
RenoNorden Finland: (org.nr. 2378770-7)
RenoNorden Danmark: (org.nr. 3266 0533)

Kontaktdetaljer RenoNorden ASA:
RenoNorden ASA (org.nr. 996 755 215)
Lindebergveien 3
2016 FROGNER

Hovedkontakt: 
Bent Hundstad, innkjøpsdirektør
Mobil: 902 00 400

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring