Mantena - medlem på egne ben fra 1.1.2017

Som følge av Jernbanereformen skal flere selskaper skilles ut av NSB-konsernet, bl.a. Mantena AS. Mantena ønsker videre medlemskap i Tradebroker og er listet som selvstendig medlem f.o.m. 1.1.2017. 

– Selv om utskillelsen rent regnskapsmessig vil gjelde fra 1.1.2017, så vil ROM Eiendom, Mantena, Entur og Materiellselskapet være en del av NSB-konsernet frem til godt ut på vårparten, sier konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen. – April 2017 er ventet tid for den faktiske overføringen av ROM Eiendom til Bane NOR, og Mantena, Entur og Materiellselskapet til Samferdselsdepartementet, fortsetter han. 

For alle praktiske formål har Tradebroker, i samråd med Mantena, valgt å opprette selskapet som selvstendig medlem fra inngangen til 2017.  

Om Mantena:
Mantena er et statlig eid aksjeselskap med virksomhet fordelt på flere enheter i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Oslo. Virksomheten i Sverige driftes gjennom datterselskapet Mantena Sverige AB, med hovedkontor i Helsingborg.
Mantena har ca. 1.100 ansatte.

Alle selskapets baser er lokalisert på sentrale steder i jernbanenettet, noe som sikrer effektiv logistikk og god tilgjengelighet. Målet er å skape mer forutsigbarhet og økt lønnsomhet med hensyn til kundenes produksjonsbehov og materiellets bruksverdi.

Forretningsidé: "Mantena skal med dyktige medarbeidere levere konkurransedyktige vedlikeholdstjenester. Vi skal gi et viktig bidrag til utviklingen av et samfunnsnyttig og effektivt transportalternativ."

Sertifiseringer: I Mantena arbeides det systematisk for å nå selskapets visjon. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse seg et stadig mer åpent Europa, og å sikre samsvar med eksisterende og nye krav, regelverk og standarder. Formelle sertifiseringer er en viktig del av dette arbeidet.

Visjon: "’Mantena skal være best på vedlikehold av skinnegående kjøretøy i Europa."

Medlemskapet i Tradebroker omfatter følgende datterselskaper/avdelinger:
Mantena AS (org.nr. 984 040 849)
Mantena Sverige AB (org. nr. 556731-8794)

Kontaktdetaljer Mantena:
Mantena AS (org.nr. 984 040 849)
Karl Johans gate 2
0154 OSLO

Hovedkontakt: 
Kristian Nordby, Kontraktsansvarlig
Mobil: 951 61 654

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring