LOS Energy - Snøsmeltingen er utsatt

Kuldebølgen i slutten av april har utsatt årets snøsmelting i høyfjellet. Dermed stiger strømprisen.

Snøsmeltingen starter normalt for fullt i uke 17, men er i år forsinket som følge av kuldeperioden i slutten av april. Mindre tilsig av vann i elver og magasiner har vært medvirkende til at spotprisen på strøm har løftet seg ca. 2 øre/kWh bare den siste uken. 

Engrosprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen havnet på 20,4 øre for april, som er rett i overkant av prisen vi hadde i mars. Bare det nordligste prisområdet opplevde prisnedgang i april, hvor Tromsø fikk en pris på 19,5 øre/kWh. Til tross for prisstigningen er årets aprilpris 26 prosent lavere enn gjennomsnittet for april de siste ti årene i Norge, og vi må tilbake til 2007 for å finne lavere pris for april. 

Markedet forventer relativt flate priser fremover, men en liten sommerrabatt gjennom juli og august, og noen få øre oppgang mot vinteren. God tilgang på vannressurser gjør at markedet forventer fortsatt lave priser ut året, sammenlignet med tidligere år. 

Hollande sauser det til!
Det er ikke bare snø og temperaturer som påvirker prisen på strøm. Også politiske vedtak kan føre til markedssjokk. Det opplevde vi nylig i Frankrike, der president  Francois Hollande ønsker å gjøre det dyrere å bruke kull og gass for å produsere energi.

Bakgrunnen er at Europas storstilte utbygging av subsidiert fornybar energi, sammen med fallende kullpriser, har ført til at strømprisene i store deler av Nord-Europa nå er så lave at mye av den eksisterende kraftproduksjonen ikke lengre er lønnsom. EU ønsker at fornybar energi skal skvise ut kullkraft, men nå har også kjernekraft mistet konkurranseevnen og er truet av nedleggelse. 

- Problemet er at Europa ikke kan klare seg uten kjernekraftproduksjon sin, enda en stund til. Forbruket av strøm er rett og slett for stort og utbyggingstakten for ny kraft er for lav. Uten kjernekraft kan resultatet bli "blackout", sier Myhre. 

Hollande vil derfor gjøre kraftproduksjon basert på kull og gass dyrere, slik at strømprisen heves og lønnsomheten til kjernekraften øker. Det gir fortsatt god leveringssikkerhet, men også høyere kraftpriser i Frankrike. I et Europa sammenknyttet av overføringskabler, der strømmen alltid går i retning høyeste pris, gir høyere fransk pris høyere tysk pris, som igjen gir høyere skandinavisk pris. 

Om LOS Energy:

  • LOS Energy jobber i alle nordiske land. Med rundt 60.000 strømleveranser er LOS Energy største leverandør i det norske bedriftsmarkedet.
  • LOS Energy selger årlig ca. 8 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor, (årsforbruk til ca. 500.000 husstander).
  • Siden 2007 har LOS Energy hatt en Nordisk portefølje i vekst. Kjernevirksomheten vår er å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy er en enhet under LOS AS som utelukkende jobber med bedriftsmarkedet.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS. 
  • Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

Du finner et utvalg av bilder av Andreas Myhre i denne ressurslenken: http://nyhetsrom.losenergy.com/images/tag/andreas-myhre#filter-list-items

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring