LOS Energy - Kull øker strømprisen i 2017

I årets seks første måneder havnet strømprisen høyere enn i fjor. Årsaken finner vi i Kina, og i en kullpris som nesten har doblet seg det siste halvåret.

Det hjalp ikke med mer nedbør enn normalt: Strømprisen i første halvåret i 2017 i år ble likevel 5 øre/kWh dyrere enn den var i første halvår i fjor. Årsaken til prisøkningen ligger langt utenfor våre landegrenser: 

Prisen for kull har nesten doblet seg fra første halvår i fjor til første halvår i år, og kostnadene for kullkraft har dermed gått i været. 

Og strøm er akkurat som andre handelsvarer: Prisene i Norge påvirkes av det som skjer i det internasjonale markedet.  Vannkraften i Norge prises i konkurranse med blant annet kullkraft. Når kullkraftprisen stiger, så kan det bidra til at kraftprisen stiger i Norden og i Norge. Det var dette fenomenet vi så i det første halvåret 2017. 

Selv om det er mye fokus på fornybare kraftkilder, så er kullkraft fremdeles bærebjelken i den europeiske energiforsyningen i dag. Kull er en internasjonal råvare som prises ganske likt rundt om i verden, når vi justerer for transportkostnader og kvalitet. 

Hva ligger så bak prisøkningen på kull? Hovedforklaringen er den generelle veksten i Asia og spesielle omstillinger i Kina. Den økonomiske veksten i Asia påvirker kjøpekraften, og ett av resultatene er økende kullforbruk. Både Malaysia, Thailand, Filippinene, Vietnam, Bangladesh og Pakistan har alle økt sin kullimport så langt i 2017. 

I Kina ser vi en full omstilling i sektorene som er relatert til kullproduksjon og kullkraft, samtidig som kulletterspørselen også der øker som følge av veksten. Omstillingen består i å gjøre gruvene sikrere, legge ned gamle kullkraftverk, og bygge nye høy-effektive kullkraftverk. 

Kina ønsker helst å dekke sitt eget kullforbruk fra sine egne gruver, men klarer ikke alltid å finne balansen. Den nye omstillingen skal balanseres med stålproduksjon, ulike eierinteresser, arbeid til alle – og klimafenomener som hetebølger, sykloner og flom. 

Kinas myndigheter kjører opp og ned kullproduksjonen ved hjelp av ulike restriksjoner. Det siste halvåret kom de i underbalanse, og dermed økte kullprisen på grunn av behov for import. 

Gjennomsnittsprisen for den nordiske systemprisen ble 29,3 Euro/MWh første halvår 2017, mot 24,0 Euro/MWh første halvår 2016. Det er en økning på 5,3 Euro, som tilsvarer litt over 4 øre/kWh i gjennomsnitt for de nordiske landene. 

Om LOS Energy:  

  • LOS Energy har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden. 
  • Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy har i 2015 og 2016 toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse. 
  • LOS AS eier og driver merkevaren LOS Energy. Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere og tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere. LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med kontorer i Kristiansand, Oslo, Södertelje, Gøteborg og Arendal.

Du finner noen bilder av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy, nedenfor:

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-leder-for-kraftforvaltning-400474

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-495854

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-473808

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring