LOS Energy - Full gass i strømprisen

Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.

Prisen for strøm på Østlandet ble 23,2 øre/kWh i september, og det er nesten 25 prosent lavere enn snittprisen for september de siste ti årene. Faktisk er prisen for første høstmåned lavere enn strømprisen i både juni og juli, og det er uvanlig. Strømprisen så langt i år er også 25 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Strømprisen er normalt noe høyere i september sammenlignet med sommermånedene, ikke minst når måneden byr på så lite nedbør som i år. At prisen likevel er lavere, skyldes i stor grad bevegelser i relaterte råvaremarkeder, og helt spesielt; gassmarkedet.

Gassmarkedet er i ferd med å bevege seg fra kontinentale markeder til et globalt marked. Det påvirker vår strømpris.

I Europa brukes blant annet gass og kull til produksjon av elektrisitet. Ettersom Norden og kontinentet er sammenkoblet med strømkabler, vil produksjons- og prisendringer et sted påvirke prisen alle andre steder.

I råvaremarkedene er vi vant til et globalt perspektiv på alt fra olje, jern, og korn til ferdigprodukter. Distribusjonskostnader har imidlertid gjort gassmarkedet til en sinke når det gjelder globaliseringen. Først de siste årene har flytende gass, fraktet på skip, hatt en kraftig økning i markedsandeler, både fordi distribusjonen er blitt rimeligere, men også fordi gass utvinnes svært rimelig i blant annet Midtøsten, USA og Australia.

Økt tilbud av gass har gitt stort prispress i Europa. Det har resultert i et uvanlig fenomen: Det har vært billigere å produsere elektrisitet med gass enn med kull. Men mot vinteren stiger etterspørselen etter gass til oppvarming, og det er derfor ventet at gassprisen vil stige og at kull igjen blir rimeligste innsatsfaktor for strømproduksjon.

For kundene er økt konkurranse alltid bra.

Hard konkurranse mellom kull og gass gjør det mindre sannsynlig at vi periodevis får veldig høye strømpriser. Markedet forventer også lavere gjennomsnittspriser.

Om LOS Energy:

  • LOS Energy jobber i alle nordiske land. Med rundt 60.000 strømleveranser er LOS Energy største leverandør i det norske bedriftsmarkedet.
  • LOS Energy selger årlig ca. 8 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor, (årsforbruk til ca. 500.000 husstander).
  • Siden 2007 har LOS Energy hatt en Nordisk portefølje i vekst. Kjernevirksomheten vår er å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy er en enhet under LOS AS som utelukkende jobber med bedriftsmarkedet.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS.
  • Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

Du finner noen bilder av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy, nedenfor:

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-leder-for-kraftforvaltning-400474

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-495854

http://www.losenergy.com/nyhetsrom/#/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-473808

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring