LOS Energy - Derfor er strømprisen lav

Strømprisen i Sør-Norge var i 2015 på sitt laveste nivå på 15 år. Alt tyder på at strøm vil være billig i mange år fremover.

18 øre per kilowattime ble fasiten for gjennomsnittlig engrospris (eks. mva) i 2015. Strømprisen falt dermed hele fem øre fra året før. Årsaken er varmt og vått vær, mer fornybar kraftproduksjon og fall i kullkraftprisen.

- Strømprisen vil være veldig billig, veldig lenge. En langsiktig trend er at fornybar kraftproduksjon øker, uten at det totale energibehovet øker like mye. Det gir kontinuerlig prispress, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy.

Ingenting påvirker strømprisen mer enn været. Når strøm brukes mye til oppvarming, har temperaturforhold stor betydning for forbruket. Og når den nordiske kraftproduksjonen i stor grad er basert på vannkraft, vil variasjoner i nedbør ha stor betydning for hvor mye kraft som produseres.

- Været har i 2015 vært på forbrukerens side. Vinteren var uvanlig mild, nedbørsmengdene i fjellet var store og flere ekstremvær på høsten har gitt rikelig påfyll av vann i vassdrag og magasiner. Vi går inn i 2016 med den høyeste fyllingsgraden i norske magasiner på 30 år, sier Myhre.

I tillegg er det satt produksjonsrekorder innen vindkraft både i Tyskland og Sverige, som følge av mye vind og utbygging av flere vindparker. Midt i april var det negative priser i et helt døgn i Tyskland. Negative priser betyr at forbrukeren får betalt for å bruke strøm. Årsaken til de negative prisene var stor vindkraftproduksjon i kombinasjon med at de gamle kullkraftverkene ikke ble skrudd av.

Apropos kullkraft; Kina offentliggjorde i mars planer om å redusere sitt forbruk av kull. Det overrasket markedet og resulterte umiddelbart i lavere kullpriser. Kull er en mye brukt kraftproduksjonskilde i Europa og er i direkte konkurranse med strøm. Lavere kullpriser gir altså lavere strømpriser.

Det lave prisbildet får konsekvenser. I Sverige har man nå bestemt seg for å fase ut fire av totalt 10 kjernekraftanlegg (blokker) innen 2020. Strømprisene forventes å være så lave at det ikke vil være lønnsomt å produsere med disse enhetene.

- Vi ser for første gang at fornybar produksjon presser ut ikke-fornybar produksjon. Det er også en trend vi venter å se fremover, sier Myhre.

Bilde av Andreas Myhre: http://nyhetsrom.losenergy.com/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-495855

Bilde av Andreas Myhre: http://nyhetsrom.losenergy.com/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-495857

Portrettbilde av Andreas Myhre: http://nyhetsrom.losenergy.com/images/andreas-myhre-direktoer-krafthandel-i-los-energy-473719

Bilde fra ekstremværet Petra: http://nyhetsrom.losenergy.com/images/nidelva-var-et-mektig-skue-under-syck-mergekey-0x007fe42f2bfa78-petra-her-ved-rygene-kraftstasjon-473707

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler - Personvernerklæring