Medlemskap i Tradebroker - noe for min bedrift?

Vi diskuterer gjerne et medlemskap i Tradebroker for din bedrift. Ta kontakt!

Det finnes ingen fast oppskrift på hvordan en bedrift blir medlem i Tradebroker.
To forutsetninger bør likevel være på plass.

Passer Tradebroker inn?
Først og fremst må man oppfatte Tradebroker som en god idé for egen bedrift, dvs. at et aktivt medlemskap er forenelig med bedriftens måte å organisere innkjøpsfunksjonen på.

Krav til volum
Videre forutsettes en størrelse på bedriften som tilsier at den kan møte gjeldende volumkrav (samlet avtalebruk på minimum 10 mill. kroner for 2014). Når vi vurderer potensielt volum fokuserer vi spesielt på områder som styrker Tradebroker som helhet.

En helt typisk prosess foreløper ved at kontakt etableres og at det gjennomføres møter for gjensidig presentasjon og informasjonsutveksling. Som en naturlig del av dette benchmarkes utvalgte vare- og tjenesteområder.

En prosess som konkluderer med at medlemskap er ønskelig, avsluttes med en søknad som behandles av Tradebrokers styre.

         
Handshake