Ønsker du å bli leverandør til våre medlemsbedrifter?

Vi er selvsagt nysgjerrige på hva ditt selskap kan tilby!
Vi er mulighetsorienterte og lytter aktivt til hva alle leverandører, potensielle så vel som eksisterende, har å fortelle.

Er ditt selskap aktør innenfor et av våre avtaleområder og dermed konkurrent til en av våre nåværende leverandører?
Er ditt selskap tilbyder av varer og/eller tjenester dere vurderer som interessante for våre medlemmer?

Hvis svaret er "ja" på minst et av disse spørsmålene ønsker vi å bli kontaktet!
Kontaktinformasjon finner du her.

Ønsker du å få tilsendt informasjon om våre konkurranser? Vennligst forhåndsregistrerer dere i vårt elektroniske konkurranseutsettingsverktøy EU-supply.