Fakta om oss

Tradebroker har 56 medlemsbedrifter. Vi er bransjeuavhengige, men en fellesnevner ved medlemmene er at de alle er stor bedrifter. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebestemte krav til medlemskapet. Samlet representerer våre medlemmer flere enn 700 selskaper/avdelinger og langt over 100.000 ansatte.

Bred avtaleportefølje
Våre medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. Utover gode betingelser, oppnår medlemmene betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser som kan fokuseres på strategiske anskaffelser.

Involvering av medlemmer
For å sikre gode avtaler mtp. betingelser, sortiment og øvrig innhold, involveres medlemmene i våre prosesser. Vi fokuserer på volum og kompetanse når vi etablerer våre ressurs- og forhandlingsteam.

Tradebroker er organisert som en stiftelse, med myndighetspålagte krav svært like som for et aksjeselskap. Stiftelsesformen er vurdert som mer hensiktsmessig mtp. håndtering av medlemskap, dvs. inn- og utmeldinger.

Non-profit stiftelse
Tradebroker er et non-profit selskap. Alt "overskudd" betales tilbake til medlemsbedriftene.

På vei mot 3 mrd. i samlet avtalebruk
Den samlede, årlige avtalebruk passerte 2.000 MNOK for første gang i 2007. Etter noen år med jevn avtalebruk, så vi en pen økning i 2015. Denne økningen har fortsatt gjennom hele 2016 og 2017, og begge disse årene har vi notert oss for ny "all time high". Den samlede avtalebruk for 2017 ble 2.594 MNOK, mer enn 200 MNOK opp fra 2016. 2017 var også første år i ny strategiperiode, en periode som varer ut 2020. Målsettingen er å passere 3.000 MNOK innen utløp av perioden.  

Vår målsetting er å etablere konkurransedyktige avtaler for medlemmene - verken mer eller mindre!

Stiftelsens øverste organ er styret. Tradebrokers styre skal iht. vedtektene ha 6-8 medlemmer. Alle medlemmer har én stemme på selskapets rådsmøte og det er rådet som velger stiftelsens styre.