Fakta om oss

Tradebroker har 55 medlemsbedrifter. Vi er bransjeuavhengige, men én fellesnevner finner du i medlemmenes størrelse. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebestemte krav til medlemskapet. Samlet representerer våre medlemmer drøyt 700 selskaper/avdelinger og ca. 130.000 ansatte (2015).

Bred avtaleportefølje
Våre medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Vi samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. Utover gode betingelser, oppnår medlemmene betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser som kan fokuseres på strategiske anskaffelser.

Involvering av medlemmer
For å sikre gode avtaler mht betingelser, sortiment og øvrig innhold, involveres medlemmene i våre prosesser. Vi fokuserer på volum og kompetanse når vi etablerer våre ressurs- og forhandlingsteam.

Tradebroker er organisert som en stiftelse. Myndighetspålagte krav er langt på vei de samme som for et aksjeselskap, men stiftelsesformen er vurdert som mer hensiktsmessig mht håndtering av medlemskap, dvs. inn- og utmeldinger.

Non-profit stiftelse
Tradebroker er et non-profit selskap. Alt "overskudd" betales tilbake til medlemsbedriftene.
Den samlede, årlige avtalebruk passerte for første gang 2 milliarder kroner i 2007, den var ca 2,3 milliarder i 2008, mens finanskrisen slo inn i 2009 og reduserte avtalebruken med ca 12 % tilbake til 2 milliarder blank.

>2 milliarder i avtalebruk
Etter noen år med jevn avtalebruk, så vi en pen økning i 2015. Denne økningen fortsatte utover i 2016 og dette ble året vi skulle lande på et nytt "all time high". Den samlede avtalebruk for 2016 ble 2.360 MNOK, en økning på nesten 200 MNOK fra 2015. Underliggende er det hyggelig å konstatere at et klart flertall av både medlemmer og avtaler kan vise til en økning fra året før.  

Volumet på Tradebrokers avtaler kommer som et resultat av en bredt sammensatt medlems- og leverandørmasse. «Veldiversifisert» kan man si. Historisk har vi derfor sett at avtalebruken følger den generelle økonomiske utviklingen i AS Norge. En økning på nesten 9 % i dagens økonomiske klima, er derfor ekstra gledelig.

Vår målsetting er å etablere konkurransedyktige avtaler for medlemmene - verken mer eller mindre!

Stiftelsens øverste organ er styret. Tradebrokers styre skal iht. vedtektene ha 6-8 medlemmer. Alle medlemmer har én stemme på selskapets rådsmøte og det er rådet som velger stiftelsens styre.