Avtalebruken for 2017 ble rekordhøy

Avtalebruken for 2017 ble rekordhøy

I skrivende stund har vi logget en samlet avtalebruk for 2017 på 2.586 MNOK. Dette er opp drøyt 200 MNOK fra fjoråret, da det også ble satt rekord.

Vi har nå opplevd seks løpende halvår med vekst. Vi er spente på den videre utviklingen, spesielt 2018. Med de planer som foreligger, må listen legges høyt. 3.000 MNOK skal nås innen utgangen av 2020. Vi er godt i gang!